IUVENTA / Novinky IUVENTA / Laureátom Ceny európskeho občana za rok 2020 sa stala Olympiáda ľudských práv

Laureátom Ceny európskeho občana za rok 2020 sa stala Olympiáda ľudských práv

5. 3. 2021

Laureátom Ceny európskeho občana za rok 2020 sa stala Olympiáda ľudských práv

“Olympiáda ľudských práv je nesmierne poctená udelením Ceny Európskeho občana. Pre organizátorov, celoštátnu komisiu, krajské komisie, o. z. OLYMP, stovky učiteľských a tisícky žiackych účastníčok a účastníkov, stredné školy, alumni OĽP ale aj všetkých partnerov je to úžasná vzpruha v 25. roku intenzívnej práce v prospech európskeho demokratického občianstva a ľudských práv,“ povedala Dagmar Horná, predsedníčka celoštátnej komisie OĽP.

O laureátoch rozhodla porota zložená z poslancov Európskeho parlamentu, zástupcu národnej občianskej spoločnosti a zástupcu národnej mládežníckej organizácie.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ako zastrešujúca inštitúcia Odboru predmetových olympiád a postupových súťaží, do ktorého spoluzodpovednosť za organizovanie OĽP patrí, považuje toto ocenenie nielen za úžasnú správu, ale aj motiváciu a výsledok niekoľkoročného úsilia a intenzívnej práce všetkých zainteresovaných.

Informácia o ocenení prišla v čase organizovania krajských kôl 23. ročníka Olympiády ľudských práv. Aj do nich zasiahla pandémia a museli sa realizovať dištančne. Súťažilo sa z domu a v snahe motivovať čo najviac stredoškoláčok a stredoškolákov v netypicky prebiehajúcom školskom roku, umožnila Celoštátna komisia OĽP účasť postupujúcich súťažiacich aj z druhého miesta predchádzajúceho kola.

Prvou časťou krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 12. 2. 2021, bol vedomostný test. Zvládlo ho 196 súťažiacich. Podľa bodového zisku im bola pridelená téza – tú riešili v druhej časti krajského kola ako pomyselnú výpoveď pred krajskou porotou. Súťažiaci mali nahrať video-výpoveď a umiestniť ju v stanovenom čase na úložisko. Zvládlo to 118 mladých ľudí. Je vysoko pravdepodobné, že viacerým znemožnila súťaž buď náhla kalamita, ktorá sa prehnala Slovenskom (spôsobila výpadky elektriny aj signálu) alebo rôzne domáce technické prekážky. Krajské poroty vyhodnocovali zaslané video-výpovede do 15. 2. 2021 a starostlivo konzultovali bodovanie ako aj stanovenie poradia 8 postupujúcich do celoštátneho kola. 

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030