IUVENTA / Novinky IUVENTA / Letné webináre programu COST

Letné webináre programu COST

1. 7. 2020

Letné webináre programu COST

IUVENTA je od októbra 2019 súčasťou európskeho programu COST na podporu nadnárodnej spolupráce medzi výskumníkmi z celej Európy, v rámci projektu „Rural NEET Youth Network: Modeling the risk underlying rural NEETs social exclusion“ (RNYN) CA 18213 – sieť zameraná na zmapovanie rizík, ktoré spôsobujú sociálne vylúčenie NEETov z vidieckych oblastí (NEET = nezamestnaní mladí ľudia, ktorí sa nevzdelávajú).

Ponúkame vám program webinárov, ktoré pre vás program COST pripravil počas nadchádzajúceho leta: https://rnyobservatory.eu/web/webinar-sessions/

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030