IUVENTA / Novinky IUVENTA / Medzinárodný deň mládeže 2020 na tému „Zapojenie mládeže do globálnej činnosti“

Medzinárodný deň mládeže 2020 na tému „Zapojenie mládeže do globálnej činnosti“

12. 8. 2020

Medzinárodný deň mládeže 2020 na tému „Zapojenie mládeže do globálnej činnosti“

História a súčasnosť MDM

Valné zhromaždenie OSN schválilo v roku 1999 odporúčanie Svetovej konferencie ministrov zodpovedných za mládež, aby bol 12. august vyhlásený za Medzinárodný deň mládeže (MDM).

Medzinárodný deň mládeže je príležitosťou na zviditeľnenie a advokáciu mládežníckych iniciatív, ako aj na zmysluplné, univerzálne a spravodlivé zapojenie mladých ľudí.

Téma Medzinárodného dňa mládeže 2020 s názvom „Zapojenie mládeže do globálnych aktivít“ kladie dôraz na spôsoby, akými zapojenie mladých ľudí na miestnej, národnej a globálnej úrovni obohacuje národné a multilaterálne inštitúcie a procesy, a akými spôsobmi možno výrazne zvýšiť zastúpenie a účasť mladých na formálnej inštitucionálnej politike.

75. výročie a výzvy dneška

OSN oslavuje tento rok svoje 75. výročie vzniku. V čase, keď dôvera vo verejné inštitúcie klesá, máme už len 10 rokov na to, aby sa ciele Agendy 2030 stali realitou pre všetkých ľudí. Na medzinárodnej úrovni v kontexte stále polarizovanejšieho sveta prechádza v súčasnosti medzinárodný systém vládnutia závažnou krízou legitimity. Táto kríza spočíva predovšetkým v potrebe posilniť schopnosť medzinárodného systému konať jednotne a implementovať riešenia naliehavých výziev a hrozieb (príklady zahŕňajú niektoré z najhorších súčasných konfliktov a humanitárnych núdzových situácií, ako sú Sýria a Jemen, a globálne výzvy, napr. vypuknutie pandémie COVID-19 a zmena klímy).

Zapojenie mládeže do formálnych politických mechanizmov zvyšuje spravodlivosť politických procesov znižovaním demokratických deficitov, prispieva k lepším a udržateľnejším politikám a má tiež symbolický význam, ktorý môže ďalej prispieť k obnoveniu dôvery vo verejné inštitúcie, najmä medzi mládežou. Okrem toho významná väčšina výziev, ktorým v súčasnosti ľudstvo čelí, si vyžaduje spoločné globálne kroky, účinné zmysluplné zapojenie a účasť mladých ľudí.

Cieľom MDM 2020 je objasniť potrebu zapojenia mládeže tým, že sa miestne, národné a globálne inštitúcie stanú inkluzívnejšími, aby sa posilnila ich kapacita (a relevantnosť) na dosiahnutie globálnych opatrení.

Podcast MDM 2020

Počas Medzinárodného dňa mládeže sa bude viesť diskusia aj formou podcastu, ktorý pripravujú mladí pre mladých, spolu s nezávisle organizovaným aktivitami na pripomenutie si tohto dňa na celom svete, ktoré vyzdvihujú význam účasti mládeže na politickom, hospodárskom a spoločenskom živote a jeho procesoch.

V rámci tohtoročnej témy „Zapojenie mládeže do globálnej činnosti“ sa bude diskutovať o tom, ako zapojenie mládeže obohacuje miestne, národné a globálne inštitúcie a politické procesy. Podujatie bude viesť Lucy Fagana a do konverzácie sa do každej časti pripoja dvaja hostia. Diskutujúci budú reprezentovať rôzne druhy mládežníckych aktivít a politického zapojenia, zahŕňajúce miestne, národné a globálne úrovne. Tento podcast poukáže na to, akí významní sú mladí ľudia ako kľúčoví partneri v politických procesoch a v rozvoji. Podcast sa bude taktiež snažiť diskutovať o tom, ako možno zlepšiť zastúpenie a účasť mládeže v politike, najmä s cieľom reagovať na globálne výzvy. V závere diskusie bude vytvorená a distribuovaná široká paleta online nástrojov pre nezávisle organizované podujatia k medzinárodnému dňu mládeže na celom svete.

Podujatie MDM 2020 bude organizovať OSN DESA v spolupráci s IANYD Youth Caucus a Create2030.

Podcast a jeho jednotlivé časti ako aj informácie o diskutujúcich môžete nájsť na nasledovnom odkaze:

https://www.un.org/development/desa/youth/iyd2020.html

iyd-2020-podcast 

 

Zapojte sa do aktivít MDM na sociálnych sieťach

Počas celého mesiaca august bude prebiehať kampaň #31DaysOfYOUth na sociálnych sieťach, aby sa podporila a šírila diskusia o zapájaní mládeže do globálnych aktivít. #YouthDay #Youth4GlobalAction #GlobalGoals

Tohtoročné podujatie MDM sa zameriava na zapojenie mládeže prostredníctvom troch vzájomne prepojených oblastí:

- angažovanosť na miestnej / komunitnej úrovni;

- angažovanosť na vnútroštátnej úrovni (formulácia zákonov, politík a ich implementácia);

- angažovanosť na globálnej úrovni.

Pozrite si tiež oficiálne video generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa k Medzinárodnému dňu mládeže: https://www.un.org/development/desa/youth/iyd2020.html


Nenechajte si ujsť LIVE EVENT, ktorý pre vás pripravila OSN spolu s niektorými inšpirujúcimi mládežníckymi aktivistami.

Dnes, 12. augusta 2020 o 18:30 CEST

TU: https://www.un.org/en/observances/youth-day… 

Zdroj informácií: https://www.un.org/en/observances/youth-day

Pri príležitosti Medzinárodného dňa mládeže vydali stanovisko aj prezidenti orgánov Rady Európy pre mládežnícky sektor - Ivan Hromada, prezident Európskeho riadiaceho výboru pre mládež a Andrea Ugrinoska, prezidentka poradnej rady pre mládež.

Prečítať si ho môžete v anglickom jazyku na nasledovnom odkaze: https://www.coe.int/en/web/youth/-/int-youth-day-2020-statement-by-the-chairs-of-the-council-of-europe-youth-sector-statutory-bodies?fbclid=IwAR2O8XlPUZ49NtHvCjuLHl6p4GuIC6wm1sgRxj9ltAqu6dcZcqSgeo1fymY

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030