IUVENTA / Novinky IUVENTA / MŠVVaŠ SR vyhlasuje výberové konanie na členov Akreditačnej komisie v oblasti práce s mládežou

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výberové konanie na členov Akreditačnej komisie v oblasti práce s mládežou

24. 2. 2021

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výberové konanie na členov Akreditačnej komisie v oblasti práce s mládežou

Akreditačná komisia sa skladá z odborníkov v oblasti práce s mládežou a je poradným orgánom ministerstva a ministra. Posudzuje žiadosti o akreditáciu vzdelávacích programov v oblasti mládeže so zameraním na neformálne vzdelávanie a žiadosti o udelenie značky kvality Moderné centrum mládeže podľa uvedeného zákona.

Samotná akreditácia vzdelávacích programov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou napomáha vytvárať povedomie o kvalite vzdelávacích programov a prínosoch neformálneho vzdelávania z pohľadu znalostí, zručností a kompetencií mladých ľudí. Je významným nástrojom všeobecného uznania týchto prínosov zo strany vzdelávacích inštitúcií, zamestnávateľov i verejnosti.

Zámerom ministerstva je osloviť odborníkov v oblasti práce s mládežou a neformálneho vzdelávania, ktorí spolu s ostatnými členmi AK prispejú k zvyšovaniu kvality vzdelávania mladých ľudí, pracovníkov s mládežou a ďalších aktérov na Slovensku.

Termín na predkladanie žiadostí o zaradenie do výberového konania je 12. marec 2021 a momentálne sú obsadzované 2 pozície členov akreditačnej komisie.

Tešíme sa na Vaše žiadosti a expertný prínos k práci akreditačnej komisie.

Viac informácií o činnosti AK, ako aj podmienky výberového konania nájdete v priloženom súbore.

 

Súbory na stiahnutie TU

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030