IUVENTA / Novinky IUVENTA / Na konferencii „EMPOWER - no uznaj“ sa oceňovali ukážkové projekty a aktéri neformálneho vzdelávania a pribudlo 25 nových signatárov k „Deklarácii o uznávaní prínosov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou“

Na konferencii „EMPOWER - no uznaj“ sa oceňovali ukážkové projekty a aktéri neformálneho vzdelávania a pribudlo 25 nových signatárov k „Deklarácii o uznávaní prínosov neformálneho vzdelávania"

12. 12. 2019

Na konferencii „EMPOWER - no uznaj“ sa oceňovali ukážkové projekty a aktéri neformálneho vzdelávania a pribudlo 25 nových signatárov k „Deklarácii o uznávaní prínosov neformálneho vzdelávania

S cieľom obnoviť medzisektorovú spoluprácu v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou vychádzajúcej z podpisu Deklarácie o uznávaní prínosov neformálneho vzdelávania, sa dňa 11. decembra 2019 uskutočnila konferencia “Empower - no uznaj” spojená s predstavením príkladov dobrej praxe a oceňovaním ukážkových subjektov podporujúcich a poskytujúcich neformálne vzdelávanie,  ako aj projektov rozvíjajúcich neformálne vzdelávanie prostredníctvom medzisektorovej spolupráce.

Konferenciu pripravila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a slávnostne ju svojimi príhovormi otvorili štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Oľga Nachtmannová, generálny riaditeľ organizácie IUVENTA, Róbert Hronský a Peter Rusiňák z AmCham Slovakia.

Týmto podujatím sme nadviazali na sériu konferencií zameraných na „Uznávanie neformálneho vzdelávania v práci s mládežou" v rokoch 2013 a 2015, ktoré IUVENTA realizovala v rámci národného projektu KOMPRAX – KOMPETENCIE PRE PRAX. Už vtedy prišla IUVENTA s iniciatívou „No uznaj“, ktorej cieľom bolo vytvorenie funkčných partnerstiev podporujúcich priechodnosť formálneho a neformálneho vzdelávania, smerujúcej k uznaniu kompetencií získaných pri práci s mládežou.

Základom pre vytvorenie týchto partnerstiev boli individuálne stretnutia so zástupcami zamestnávateľov, občianskych združení, formálneho vzdelávania, inštitúcií verejnej a štátnej správy a séria okrúhlych stolov v každom z regiónov Slovenska s vybranými zástupcami jednotlivých oblastí. Súčasťou stretnutí bola v tom čase aj tvorba dokumentu „Deklarácia o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania“ a nastavenie systému uznávania neformálneho vzdelávania v praxi. Spolupráca rôznych inštitúcií v téme uznávania neformálneho vzdelávania bola zavŕšená podpisom Deklarácie, čím sa zástupcovia inštitúcií zaviazali spolupracovať naprieč sektormi na uznávaní prínosov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou.

V tejto iniciatíve pokračujeme aj z dôvodu, že v téme uznávania neformálneho vzdelávania považujeme medzisektorovú spoluprácu za kľúčovú. Vzájomná spolupráca všetkých sektorov je dôležitá aj preto, lebo našim cieľom je prispieť nielen ku kvalitnému vzdelávaniu mladých ľudí, ale aj ku komplexnému rozvoju ich osobnosti. V neformálnom vzdelávaní, ktoré je flexibilnejšie ako to formálne, chceme spoločne reflektovať aktuálne trendy a potreby mladých ľudí a trhu práce.

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová vo svojom úvodnom príhovore podčiarkla význam  konferencie a vyslovila názor, že sa „venuje kľúčovej téme najbližších rokov“. Spomenula tiež význam neformálneho vzdelávania a jeho výsledky, ktoré „v očiach verejnosti môžu byť niekedy nepovšimnuté, či dokonca až podceňované“ a uviedla: „že práve tímová práca, cieľavedomosť, fair-play, kreativita, empatia, či líderské zručnosti a schopnosť kritického myslenia, sú tými, ktoré nám o niekoľko rokov v dobe zasiahnutej trendom digitalizácie, poskytnú náskok pred modernými technológiami a umelou inteligenciou“.

Prítomní zástupcovia miest, občianskych združení, centier voľného času, súkromného sektora a ministerstiev sa počas celodenného intenzívneho programu konferencie mali možnosť dozvedieť o význame neformálneho vzdelávania a jeho prínosoch, vypočuť si príklady dobrej praxe, národnom projekte zameranom na uznávanie informálneho a neformálneho vzdelávania z dielne ŠIOV, či o význame Roadmapu 2020+, ktorý spočíva v konkrétnych aktivitách, ktoré sa uskutočnia v priebehu budúceho roka v spolupráci so signatármi deklarácie s cieľom hmatateľne prispievať k jej napĺňaniu.

Na konferencii boli nominované v troch kategóriách vždy tri subjekty, z ktorých víťazstvo a ocenenie si odniesli:

- Zamestnávateľ podporujúci neformálne vzdelávanie v práci s mládežou – Nestlé Slovensko s.r.o.

- Subjekt poskytujúci najprínosnejšie neformálne vzdelávanie – OZ V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

- Projekt medzisektorovej spolupráce s uplatnením prístupov neformálneho vzdelávania – Projekt PlaNET SOEN od Agentúry pre rozvoj Gemera.

V závere konferencie pristúpilo k slávnostnému podpisovaniu Deklarácie o uznávaní neformálneho vzdelávania v práci s mládežou 25 nových signatárov, ktorí sa pridali k aktuálnym 107 signatárom.

Konferenciu uzatvoril riaditeľ Odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a viceprezident Európskeho riadiaceho výboru pre mládež pri Rade Európy, Ivan Hromada, ktorý vo svojom príhovore poďakoval prítomným, ako aj signatárom za snahu spraviť krok vpred a upriamovať pozornosť na to, ako trávia mladí ľudia svoj čas mimo školy. Povedal tiež, že „určite nemôžeme spochybňovať vedomosti, ktoré sa mladí ľudia naučia v rámci formálneho vzdelávania, ale čo môžeme urobiť, je neustále zvyšovať prestíž a význam toho neformálneho, ktoré ponúka množstvo výhod a je relevantným doplnením formálneho a spolu môžu vytvárať celok, ktorý vychováva mladých ľudí pripravených na budúcnosť“.

Spolupráca obnovená na tejto konferencii bude mať výrazný dopad a podčiarkne význam a prínos neformálneho vzdelávania pre mladých ľudí. Vďaka deklarácii a plánovaným aktivitám s jej signatármi môžeme výrazne prispieť k širokému spoločenskému uznaniu neformálneho vzdelávania a tiež pomôcť mladým ľuďom pretvárať Slovensko na lepšie miesto pre život, kde bude chcieť stále viac mladých ľudí zostať a vytvárať hodnoty pre spoločnosť.

Konferencia Empower – no uznaj sa konala súbežne so svetovým fórom neformálneho vzdelávania, ktoré sa uskutočnilo v Rio de Janeiro od 9. do 11. decembra 2019 (https://worldnfeforum.com).

Noví signatári deklarácie:

BROSE Prievidza, spol s.r.o.

CENEF - Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania o.z.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prešov

Different o.z.

Digitálna inteligencia o.z. - DigiQ

Digitálny Nomád s.r.o.

Dom Poznania - združenie pre osobný rozvoj o.z. - Životológia

Generation WE o.z.

Karpatská nadácia

Klub prieskumník - Pathfinder o.z.

Krajská knižnica v Žiline

Mesto Nitra

Mesto Prievidza

Mladiinfo Slovensko o.z.

Nadácia Markíza

Nestlé Slovensko s.r.o.

Od emócii k poznaniu - Eduma n.o.

Outward Bound Slovensko o.z.

Pomáhame druhým o.z. - Create & Control

Silnejší slabším o.z.

Súkromná obchodná akadémia, Prešov

SYTEV o.z.

Teach for Slovakia

Youthfully Yours SK o.z.

YouthWatch o.z.

Zoznam všetkých signatárov Deklarácie o uznávaní prínosov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou môžete nájsť na nasledovnom odkaze: http://www.pracasmladezou.sk/index.php/uznavanie-signatari/

Fotogaléria: https://drive.google.com/drive/folders/1lOypTtafcPHDFI-krHNBilf6kbz6TUtq

 

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030