IUVENTA / Novinky IUVENTA / Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu informuje o špeciálnom predkladacom termíne na Strategické partnerstvá - KA2

Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu informuje o špeciálnom predkladacom termíne na Strategické partnerstvá - KA2

8. 9. 2020

Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu informuje o špeciálnom predkladacom termíne na Strategické partnerstvá - KA2

Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu informuje potenciálnych žiadateľov finančných prostriedkov z programu Erasmus+ o revízii ročného pracovného programu Erasmus+ na rok 2020. V rámci tejto revízie, prijatej dňa 14. 8. 2020 Európskou komisiou, bude poskytnutých dodatočných 200 miliónov euro na podporu digitálneho vzdelávania, odbornej prípravy, podporu rozvoja zručností a začlenenia prostredníctvom tvorivosti a umenia. Snahou Európskej komisie je touto finančnou podporou zmierniť dopady pandémie COVID-19 na vzdelávanie a odbornú prípravu, ktorá so sebou priniesla nutnosť prechodu na dištančné vzdelávanie, najmä za využitia informačno-komunikačných technológií.

Pandémia COVID-19 radikálne zmenila náš doterajší spôsob života - od vzájomnej komunikácie medzi ľuďmi, nakupovania v obchode až po vzdelávanie na školách a prácu s mládežou. Nikdy nebol priamy prístup k vzdelaniu a podpora kultúrno - kreatívneho priemyslu dôležitejšia než teraz. Na základe týchto výnimočných okolností program Erasmus+ flexibilne reaguje na vzniknutú situáciu. Prostredníctvom špeciálnej výzvy na Strategické Partnerstvá - KA2 zameranej na podporu inovácií vo vzdelávaní, konkrétne v oblasti kreativita a kultúra (pre sektor mládeže), premeníte svoje vízie na reálnu systematickú pomoc.

„Som rada, že sa program Erasmus+ mobilizuje na podporu kľúčových aktérov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže v týchto náročných časoch,“ povedala európska komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, Mariya Gabriel. Zároveň dodala, že „je to dôležitý krok, ktorý pripravuje pôdu pre Akčný plán digitálneho vzdelávania, ktorý Európska komisia plánuje uviesť túto jeseň.“

Výzva je určená najmä pre organizácie pôsobiace v kultúrnom a kreatívnom sektore a práci s mládežou (divadlá, múzeá, kultúrne centrá, kreatívne centrá, kultúrno-komunitné centrá, OZ, s.r.o., mládežnícke organizácie).

Predkladaný projekt má byť zameraný na vytváranie pracovných miest, udržateľný rozvoj a sociálne začlenenie prostredníctvom umenia, podporu inovácií v oblasti participatívneho a medzikultúrneho dialógu, medzisektorovú spoluprácu spájajúcu odbornú prípravu, mládežnícke organizácie a organizácie pôsobiace v kultúrnych a kreatívnych odvetviach.

Formálnou podmienkou je mať minimálne 2 zahraničných projektových partnerov z rozličných programových krajín EÚ. Termín podania projektu je 29. 10. 2020.

Bližšie informácie o výzve nájdete na tomto linku: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/second-corrigendum-2020-erasmus-programme-guide_en

DOPLŇUJÚCA VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV 2020 – EAC/A02/2019 Program Erasmus+ (2019/C 373/06):
https://www.erasmusplus.sk/ako_ziskat_grant/vyzvy/2020/doplnujuca_vyzva.pdf 

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030