IUVENTA / Novinky IUVENTA / Neformálne vzdelávanie v oblasti: Projektový manažment v práci s mládežou - modul II.

Neformálne vzdelávanie v oblasti: Projektový manažment v práci s mládežou - modul II.


Vzdelávací program v dvoch moduloch pripravuje absolventov na samostatné riadenie projektov v prostredí neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Okrem technických (projektová logika, riadenie rizík, vzťahy so záujmovými skupinami, manažment zmien, meranie výkonnosti projektu, IT kolaboratívne nástroje), a sociálnych aspektov manažmentu (vedenie a motivácia tímov, komunikácia, vyjednávanie a leadership) sa zameriava na individuálne potreby účastníkov a na reflexiu ich skúseností. Praktické časti zohľadňujú aktuálne podmienky v Slovenskej republike, najmä požiadavky na projekt kladené v Programoch pre mládež 2014-2020 a kľúčových akciách programu EÚ Erasmus+, ako aj vybrané otázky právnych záležitostí, účtovníctva a finančného riadenia.

Modul slúži ako inkubátor nápadov pre následné predloženie projektových zámerov v dotačných schémach administrovaných organizáciou IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Cieľová skupina
• pracovníci s mládežou
• mládežnícki vedúci (18+)
• mládežnícki/mladí dobrovoľníci (18+)
• zástupcovia samospráv
• pracovníci s marginalizovanými a znevýhodnenými skupinami mládeže
• absolventi národných projektov KomPrax a Praktik (18+)

Vyžaduje sa minimálne jedna skúsenosťou s riadením jednoduchého projektu alebo absolvovanie predchádzajúceho vzdelávacieho modulu I. Miesta na školenie budú prioritne poskytnuté absolventom prvého vzdelávacieho modulu z termínu 26.-28.5.2017.

Pozvánka

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+ baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030