IUVENTA / Novinky IUVENTA / Overovanie účasti žiakov na predmetových olympiádach

Overovanie účasti žiakov na predmetových olympiádach

20. 5. 2020

Na základe „Kritérií prijímacieho konania na všetky odbory vzdelávania strednej školy okrem osemročného vzdelávacieho programu“, ktoré stanovilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, konkrétne kritéria „Predmetová olympiáda“, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sprístupnil na www.olympiady.sk riaditeľom stredných škôl výsledkové listiny okresných a krajských kôl predmetových olympiád žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl zo školských rokov 2018/2019 a 2019/2020, ktoré poskytli jednotlivé okresné úrady v sídle kraja a centrá voľného času. Majú tak možnosť po zadaní hesla overiť umiestenie žiaka na olympiáde aj v prípade, ak žiak neodovzdal diplom alebo potvrdenie o účasti.

V prípade potreby môžu riaditelia škôl podľa krajov kontaktovať našich pracovníkov:

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030