IUVENTA / Novinky IUVENTA / Potrebu podpory rozvoja mládežníckej politiky a práce s mládežou v Žilinskom samosprávnom kraji potvrdili podpismi Memoranda o spolupráci jeho predsedníčka a generálny riaditeľ IUVENTY

Potrebu podpory rozvoja mládežníckej politiky a práce s mládežou v Žilinskom samosprávnom kraji potvrdili podpismi Memoranda o spolupráci jeho predsedníčka a generálny riaditeľ IUVENTY

10. 9. 2020

Potrebu podpory rozvoja mládežníckej politiky a práce s mládežou v Žilinskom samosprávnom kraji potvrdili podpismi Memoranda o spolupráci jeho predsedníčka a generálny riaditeľ IUVENTY

K podpisu Memoranda o spolupráci došlo dňa 9. septembra 2020 na pôde Žilinského samosprávneho kraja. Jeho cieľom je potvrdenie spolupráce medzi samosprávnym krajom a IUVENTOU. Náplňou spolupráce je podpora rozvoja mládežníckej politiky na regionálnej úrovni v súlade so zákonom č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a aktuálnou Stratégiou Slovenskej republiky pre mládež.

Generálny riaditeľ organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže Peter Lenčo deklaroval záujem IUVENTY spolupodieľať sa na realizácii opatrení smerujúcich k zlepšovaniu kvality života mladých ľudí v kraji a spolupracovať na tvorbe, uskutočňovaní a vyhodnocovaní strategických dokumentov v oblasti politiky mládeže a práce s mládežou.

Zároveň Peter Lenčo uistil predsedníčku Eriku Jurinovú, že IUVENTA bude poskytovať ŽSK odborné vzdelávacie, metodické a informačné aktivity, ako aj informácie o možnostiach financovania práce s mládežou prostredníctvom dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

IUVENTA má svoje zastúpenie – regionálnych koordinátorov vo všetkých krajoch Slovenska, ktorí sú významnými šíriteľmi informácií dôležitých jednak pre mladých ľudí, ale aj pracovníkov s mládežou a organizácie, ktoré s mladými ľuďmi pracujú a venujú im svoj čas. 

Žilinský samosprávny kraj zriadil a začiatkom tohto roka rozbehol Sekciu pre mládež pri Rozvojovej agentúre, ktorá má stmeľovať, informovať a pripravovať aktivity i strategické dokumenty venujúce sa podpore mládeže v oblasti dobrovoľníctva, osobného rozvoja či občianskej angažovanosti. Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová uviedla, že „tento záujem potvrdili aj uzatvorením Memoranda o spolupráci s IUVENTOU. Zároveň vyjadrila presvedčenie: „Verím, že z novej spolupráce vzídu nové a dobré veci, zaujímavé nápady ako podporiť rozvoj mládežníckej politiky vo všetkých oblastiach na regionálnej úrovni. Ako sa hovorí: mládež je naša budúcnosť. Preto jej chceme vytvoriť čo najlepšie podmienky na angažovanie sa, aby bola aktívnym a silným článkom našej spoločnosti.“

 2020_09_09_zsk-2_50323538317_o

 

2020_09_09_zsk-1_50323539362_o

 

2020_09_09_zsk-5_50323536157_o 

 

2020_09_09_zsk-7_50323534487_o

 

2020_09_09_zsk-8_50322688108_o 

 

2020_09_09_zsk-10_50322686858_o 

Foto: M. Malina, ŽSK

 

 

 

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030