IUVENTA / Novinky IUVENTA / Poznáme víťazov celoštátneho kola Biologickej olympiády

Poznáme víťazov celoštátneho kola Biologickej olympiády

11. 6. 2020

Konferenčným online slávnostným vyhodnotením vyvrcholilo dňa 9. 6. 2020 celoštátne kolo projektovej časti 54. ročníka Biologickej olympiády, kategórií A, B a C, ktorého sa zúčastnilo 42 žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska.

Zorganizovala ho IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so Slovenskou komisiou Biologickej olympiády. Tohtoročná dištančná forma súťaže si vyžiadala od súťažiacich predložiť okrem abstraktov, správ z projektov, posterov alebo písomných prác aj 10 minútové videoprezentácie s obhajobou projektov. Všetko posudzovali odborné poroty, ktoré počas súťaže komunikovali s najlepšími súťažiacimi online. V kat. A zvíťazil Matúš Litvín (Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom) s projektom Vplyv bakteriofágov na tvorbu a degradáciu biofilmu u kmeňov Escherichia coli, v kat. B Peter Deván (ŠpMNDaG, Teplická 7, Bratislava) s projektom Sledovanie zmien v početnosti vodných bezstavovcov na vysychavom potoku a v kategórii C zvíťazila Diana Novikmecová (Základná škola, Lúčna 26, Vranov nad Topľou) s projektom Slovenský opál. Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave získali Arianna Anna Potočárová a Jakub Jarabica (obaja Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca) a Jakub Tesár (Základná škola sv. Jozefa, Hlohovec).

Najlepší súťažiaci sa budú uchádzať o účasť na medzinárodnej GENIUS Olympiad, ktorá sa uskutoční na budúci rok v USA.

Zborník abstraktov a výsledkové listiny nájdete v časti Biologická olympiáda, 54. ročník, Celoštátne kolá.

zoomfoto2020 
Súťažiaci a členovia poroty na slávnostnom online vyhodnotení projektovej časti celoštátneho kola Biologickej olympiády. 

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030