IUVENTA / Novinky IUVENTA / Poznáme víťazov celoštátneho kola Chemickej olympiády, ktorí nás budú reprezentovať na medzinárodnej úrovni

Poznáme víťazov celoštátneho kola Chemickej olympiády, ktorí nás budú reprezentovať na medzinárodnej úrovni

26. 4. 2021

Poznáme víťazov celoštátneho kola Chemickej olympiády, ktorí nás budú reprezentovať na medzinárodnej úrovni

Celoštátne kolo 57. ročníka Chemickej olympiády kat. A sa uskutočnilo v dňoch 12. – 13. 4. 2021. Samotná súťaž prebiehala dištančne online a z tohto dôvodu si súťažiaci porovnali svoje vedomosti z chémie len v teoretickej časti. Do celoštátneho kola sa z krajských kôl prebojovalo 29 najlepších talentovaných stredoškolákov z celého Slovenska. Súťažiaci riešili súťažné úlohy, ktoré preverili ich vedomosti z anorganickej, fyzikálnej, organickej chémie a biochémie. Súčasťou tohto celoštátneho kola bola aj online beseda s autormi úloh a odborná prednáška.

Chemická olympiáda je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na školách a každoročne sa jej zúčastňujú žiaci základných a stredných škôl. Slávnostného vyhodnotenia celoštátneho kola a vyhlásenia výsledkov sa zúčastnilo množstvo významných hostí: Na úvod privítal účastníkov predseda Slovenskej komisie Chemickej olympiády doc. RNDr. Martin Putala, PhD., ktorý je zároveň predsedom Rady vysokých škôl SR. S príhovormi vystúpili predsedníčka Slovenskej chemickej spoločnosť pri SAV RNDr. Monika Jerigová, PhD., generálny riaditeľ IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže Mgr. Peter Lenčo, PhD., vedúci autorského kolektívu Chemickej olympiády pre kat. A doc. Ing. Ján Reguli, CSc. Pôsobiaci na Katedre chémie Pedagogickej fakulty Trnavksej univerzity, prodekan Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc., prodekanka Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Roman Soták, PhD. a zástupcovia sponzorov. Zo sponzorských cien môžeme vyzdvihnúť letnú šesťtýždňovú stáž v laboratóriu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave alebo na Akadémii vied ČR v Prahe, ktorú okrem iného venovala Prievidzská chemická spoločnosť, či predplatné časopisu Vesmír, ktoré poskytla súťažiacim jeho redakcia.

Napriek dlhotrvajúcej dištančnej výučbe študenti dosiahli výborné výsledky, pričom až 24 z nich sa stalo úspešným riešiteľom. Víťazom celoštátneho kola Chemickej olympiády kat. A sa stal Matúš Tomčo z Gymnázia sv. Moniky, Prešov. Na druhom mieste sa umiestnil Martin Puffler z Katolíckeho gymnázia Š. Moyzesa, Banská Bystrica a na treťom mieste Samuel Kolesár z Gymnázia arm. gen. L. Svobodu, Humenné.

Sme radi, že postupne medzi úspešnými riešiteľmi chemickej olympiády vidíme aj dievčatá, pretože trojicu najúspešnejších súťažiacich, doplní výnimočne aj Katarína Vosovičová, úspešná riešiteľka z Gymnázia Kukučínova 1, Poprad, ktorá sa umiestnila na štvrtom mieste a spolu budú reprezentovať Slovensko na 55. ročníku Medzinárodnej Mendelejevskej chemickej olympiády, ktorá sa uskutoční v dňoch 20. – 26. 4. 2021 v dištančnej forme, pod záštitou Moskovskej štátnej univerzity M. V. Lomonosova.

 

Všetkým súťažiacim držíme palce a želáme si, aby získali čo najviac medailových umiestnení.

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030