IUVENTA / Novinky IUVENTA / Pozývame vás stať sa súčasťou Európskeho týždňa mládeže 2021!

Pozývame vás stať sa súčasťou Európskeho týždňa mládeže 2021!

11. 5. 2021

Pozývame vás stať sa súčasťou Európskeho týždňa mládeže 2021!

Budúcnosť sa formuje už teraz. Každý z vás môže prispieť k stanoveniu konkrétnych cieľov a pridať ruku k dielu. Tento rok navyše spúšťame nové programy EÚ pre mládež na roky 2021 – 2027! Nový Erasmus+ a Európsky zbor solidarity poskytnú mladým ľuďom príležitosť na to, aby sa viac angažovali v spoločnosti, prispievali k ekologickým projektom, čelili budúcim výzvam vďaka lepším digitálnym zručnostiam a stali sa inkluzívnejšími a otvorenejšími voči rozmanitosti.

Aké sú hlavné ciele Európskeho týždňa mládeže 2021?

Dva hlavné ciele Európskeho týždňa mládeže v roku 2021 sú:

  • Podporovať participáciu mladých ľudí angažovaním, prepájaním a posilňovaním postavenia mladých ľudí
  • Podporovať propagáciu novej generácie programov Erasmus + a Európsky zbor solidarity.

Prečo práve heslo „Budúcnosť máme vo svojich rukách“?

Myslíte si, že viac mladých ľudí by malo byť aktívnych? Želáte si, aby sme žili v inkluzívnejšej spoločnosti? Záleží vám na stave životného prostredia? Mladí ľudia potrebujú priestor, v ktorom sa môžu podeliť o svoje názory a dozvedieť sa o nových príležitostiach a spôsoboch, ako zmysluplne prispieť k spoločnej veci. Pretože budúcnosť máme vo svojich rukách.

Európskeho týždňa mládeže 2021 sa môžete zúčastniť aj na Slovensku

Témy Európskeho týždňa mládeže budú diskutované na národnej úrovni prostredníctvom rôznych online aktivít v týždni od 24.-30.mája 2021. Téma „Naša budúcnosť v našich rukách“ umožní diskusie zamerané na rôzne témy, ktoré sú pre mladých ľudí mimoriadne dôležité, ako napríklad: aktívna účasť v spoločnosti, inklúzia a rozmanitosť, ochrana životného prostredia či zdravie. Okrem webinárov na rôzne témy sa môžete tešiť na prezentácie výskumných projektov RAY, propagáciu rôznych príležitostí EÚ mladým ľuďom a workshopy pre samosprávy.

Kde nájdeš všetky informácie o Európskom týždni mládeže 2021?

Na národnej úrovni budú všetky informácie situované v podujatí, ktoré vytvorí FB Eurodesk Slovensko spolu v spolupráci s Iuventou – Slovenským inštitútom mládeže a na národných webových lokalitách Eurodesk a Iuventa. Konkrétne udalosti na národnej úrovni budú zaznačené na mape webovej stránky Európskeho týždňa mládeže, ktorá je zverejnená na Európskom portáli pre mládež. Stránka sa skladá z obsahovej časti s vysvetlením hlavných cieľov týždňa a z časti s akciami so všetkými podujatiami a aktivitami v Európe, ktoré sú realizované národnými agentúrami a Eurodeskom. Okrem toho sa uskutoční propagačná kampaň na kanáloch sociálnych médií Komisie - European Youth Facebook, Twitter a Instagram a prostredníctvom sociálnych médií na národnej úrovni: Eurodesk Slovensko a Iuventa – Slovenský inštitút mládeže.

K udalosti European Youth Week sa môžeš pridať hneď teraz: https://fb.me/e/Pn1IIrOu 

Kto organizuje Európsky týždeň mládeže?

Hlavným organizátorom Európskeho týždňa mládeže na Slovensku je Iuventa – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so sieťou Eurodesk Slovensko. V roku 2021 sa Európsky týždeň mládeže na Slovensku bude konať predovšetkým prostredníctvom online aktivít.

Aká je cieľová skupina Európskeho týždňa mládeže 2021?

Cieľovým publikom Európskeho týždňa mládeže sú mladí ľudia (vo veku 13 - 30 rokov), pracovníci s mládežou, rodičia, učitelia, mládežnícke organizácie, mimovládne organizácie, samosprávy a ďalšie zainteresované strany.

Z histórie Európskeho týždňa mládeže

Celoeurópske podujatie - Európsky týždeň mládeže - organizuje každý druhý rok od roku 2003 Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom. Týždeň sa zvyčajne koná každý druhý rok v celej Európe a strieda sa s Európskym mládežníckym podujatím (organizovaným Európskym parlamentom). Na úrovni jednotlivých štátov je organizácia a koordinácia zverená Národným agentúram programu Erasmus+, ktoré úzko spolupracujú so sieťou Eurodesk.

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030