IUVENTA / Novinky IUVENTA / Pracovné stretnutie mládežníckych delegátov pri OSN

Pracovné stretnutie mládežníckych delegátov pri OSN

8. 2. 2021

Pracovné stretnutie mládežníckych delegátov pri OSN

Cieľom stretnutia bolo diskutovať o návrhoch mládežníckych delegátov OSN z celého sveta o tom, ako zabezpečiť sociálne spravodlivý prechod smerom k udržateľnosti. Druhou témou bolo preskúmať rolu digitálnych technológií vo facilitácii tejto transakcie, ktorá bude inkluzívna a spravodlivá, v kontexte pandémie COVID - 19.

Počas pandémie došlo k prehĺbeniu mnohých už existujúcich problémov, ktorým mladí ľudia na celom svete musia čeliť. Medzi tie patria mnohé psychické ochorenia, sociálne rozdiely, ale i dostupnosť vzdelania. Preto mládežnícki delegáti apelujú na systematickú komunikáciu s mladými ľuďmi, ale i na posilnenie participácie mladých ľudí vo verejnej sfére. Zároveň sa mládežnícki delegáti zhodli na nutnosti posilňovania pokrytia internetovým spojením a zabezpečovaním digitálnych technológii na celom svete, ktoré je kľúčovým prostriedkom slúžiacim na vzdelávanie v čase dištančnej výučby.

Mládežnícki delegáti SR pri OSN vyzdvihli potrebu vzájomnej spolupráce medzi ľuďmi, ktorí dokážu ponúknuť pomoc a tými, ktorí ju potrebujú. Zvýraznili dôležitosť dobrovoľníctva, vrátane návrhu konkrétnych riešení, a to nielen počas aktuálnej pandémie.

Program Mládežníckych delegátov SR pri OSN zastrešuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Asociácia krajských rád mládeže a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Hlavnou úlohou Mládežníckych delegátov je napĺňať ich agendu a zastupovať Slovenskú republiku na medzinárodných stretnutiach. Počas 75. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN zastupujú SR Nikola Sekerešová a Šimon Babjak.

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030