IUVENTA / Novinky IUVENTA / Skupine expertov EÚ pre oblasť mládeže spolupredsedá aj zástupca Slovenska

Skupine expertov EÚ pre oblasť mládeže spolupredsedá aj zástupca Slovenska

23. 9. 2019

Skupine expertov EÚ pre oblasť mládeže spolupredsedá aj zástupca Slovenska

V dňoch 18.-19. septembra 2019 na prvom zasadnutí Skupiny expertov pre ukazovatele EÚ v oblasti mládeže bol zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Dean Reš zvolený za jej spolupredsedu. Cieľom a výstupom činnosti expertnej skupiny budú kvantitatívne a kvalitatívne politické ukazovatele a referenčné hodnoty prispôsobené potrebám zapojených členských štátov a odvetví, ako prostriedok porovnávania najlepších postupov a monitorovania vykonávania stratégie pre mládež.

Skupina expertov bola vytvorená na základe výzvy Rady Európskej únie a zástupcovia vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport dňa 15. novembra 2018. Uznesenie o rámci pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže: Stratégia Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027 vyzvalo členské štáty a Európsku komisiu, aby v prvom roku po prijatí stratégie EÚ pre mládež vytvorili skupinu expertov pre ukazovatele a preskúmali ich prehľad.

Skupina expertov by mala v priebehu roka stanoviť ukazovatele v oblasti mládeže, ktoré pomôžu monitorovať pokrok pri vykonávaní stratégie pre mládež. Do monitorovania pokroku prostredníctvom platformy stratégie EÚ by sa mali intenzívne zapojiť aj mládežnícke organizácie a iné príslušné zainteresované strany na úrovni EÚ.

Zdroj: minedu.sk

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030