IUVENTA / Novinky IUVENTA / Slovenská republika má novú Mládežnícku delegátku OSN 2019/2020

Slovenská republika má novú Mládežnícku delegátku OSN 2019/2020

26. 7. 2019

Slovenská republika má novú Mládežnícku delegátku OSN 2019/2020

V ďalšom ročníku programu Mládežníckeho delegáta/tky v OSN (UN Youth Delegates Programme) bude záujmy mladých ľudí zo Slovenskej republiky na rokovaniach OSN zastupovať po Dominikovi Porvažníkovi aktívna mladá žena Petra Paurová. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Asociáciou krajských rád mládeže (AKRAM) obnovilo projekt  Mládežníckeho delegáta/tky v roku 2018, po päťročnej prestávke.

V priebehu júna sa uskutočnili dve náročné kolá výberového procesu, ktorého víťazkou sa stala Petra, študentka ruského jazyka v interkultúrnej a obchodnej komunikácii a euroázijských štúdií na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Petra je tiež aktívna v medzinárodnej dobrovoľníckej organizácii AIESEC, najmä v oblasti marketingu či organizácie konferencií.

Do prvého kola sa na základe verejnej výzvy zapojilo 26 kandidátov a kandidátok, ktorí okrem životopisu a popisu výkonu svojho mandátu museli preukázať líderské schopnosti, charakternosť a vedomosti o danom sektore v eseji na tému: „How can young people contribute to current global problems solutions? In your response, you may consider the discrimination of marginalized groups, the refugee and migration crisis, climate change, gaps in the Agenda 2030 implementation, war conflicts among other issues you deem important“. 

Do druhého kola, ktoré prebiehalo formou pohovoru za účasti zástupcov MŠVVaŠ SR, MZVaEZ SR, AKRAM, IUVENTY a mládežníckeho delegáta SR v OSN 2018/2019 Dominika Porvažníka, postúpilo šesť najlepších uchádzačov podľa bodového ohodnotenia podkladov. Všetci preukázali veľmi dobré znalosti OSN a Cieľov udržateľného rozvoja, mali rozsiahle skúsenosti s prácou s mládežou a dobrovoľníctvom a motiváciu reprezentovať slovenskú mládež na pôde OSN a odovzdávať jej nadobudnuté skúsenosti.
 

Radi by sme Vám predstavili Petru prostredníctvom krátkeho rozhovoru:

 

Aké sú Vaše prvé pocity po zvolení za mládežnícku delegátku OSN?

Samozrejme, veľmi som sa potešila, keď som sa dozvedela, že práve ja som bola vybraná na reprezentáciu Slovenska ako mládežnícka delegátka pri OSN spomedzi všetkých šikovných študentov, ktorí sa prihlásili do tohto projektu. Na druhej strane, na mňa hneď doľahol pocit zodpovednosti, ktorý je s touto pozíciu spätý. Pevne verím, že po intenzívnych prípravách, ktoré ma v najbližších týždňoch čakajú, budem plne pripravená na reprezentáciu veľkého potenciálu, ktorý v sebe slovenská mládež má, na regionálnej, národnej a aj medzinárodnej úrovni.

 

Čo by ste chceli dosiahnuť počas Vášho mandátu? Aké aktivity plánujete?

Počas môjho mandátu chcem dosiahnuť to, aby Ciele udržateľného rozvoja boli nielen známe každému mladému človeku, ale aj to, aby každý vedel odpovedať na otázku „Prečo je dôležité naplniť jednotlivé úlohy, ktoré tieto Ciele majú?“. Medzi aktivity, ktoré plánujem patria interaktívne workshopy so zameraním na jednotlivé Ciele udržateľného rozvoja, ktoré by vznikli v spolupráci s vysokoškolákmi z rôznych škôl. Po vzore môjho predchodcu by som sa chcela naďalej venovať osvetovej činnosti na základných a stredných školách s prednáškami zameranými či už na Ciele udržateľného rozvoja, alebo na odhaľovanie fake news (dezinformácií), ktoré sa týchto cieľov týkajú.

 

Čo sa Vám páči na projekte mládežníckeho delegáta/tky? Myslíte si, že je dôležitý?

Na projekte veľmi oceňujem to, že dáva príležitosť mladým ľudom zapojiť sa do verejného diania a taktiež to, že dáva možnosť, aby bolo do tvorenia rozhodnutí, ktoré sa týkajú nášho každodenného života, zakomponovaný aj hlas mládeže, v čom vidím aj dôležitosť tohto projektu.

 

Plánujete pokračovať v práci predchádzajúceho delegáta Dominika Porvažníka alebo by ste sa chceli uberať iným smerom?

Určite plánujem pokračovať v práci, ktorú začal Dominik, ktorý priniesol do tohto projektu veľké množstvo inovatívnych prvkov. Počas svojho mandátu by som teda chcela nielen nadstaviť na prácu, ktorú už Dominik začal, ale aj väčšmi priblížiť prácu a činnosti mládežníckeho delegáta verejnosti.

 

Aké sú Vaše očakávania od projektu?

Od projektu očakávam hlavne vytvorenie platformy pre mladých ľudí, kde budú mať možnosť vyjadriť svoj názor k svetovému dianiu, ako svetové dianie ovplyvňuje ich každodenný život a taktiež, kde budú mať možnosť vyjadriť svoje návrhy na to, ako spraviť tento svet lepším, férovejším a inkluzívnejším miestom pre život.

 

Chceli by ste niečo odkázať mladým ľuďom, ktorých budete zastupovať?

Len to, aby sa nebáli prevziať iniciatívu v otázkach verejného diania, lebo práve my, mladí ľudia máme tú moc meniť tento svet k lepšiemu.

 

Teraz čaká Petru množstvo príprav. Musí sa skontaktovať s predstaviteľmi AKRAM a doriešiť logistické veci. Podrobne sa oboznámiť s plánmi a programom svojho pobytu na Valnom zhromaždení OSN, pripraviť si prejav a podrobne si naplánovať implementáciu agendy, ktorej sa bude venovať. Petre prajeme veľa úspechov a držíme jej palce! 


 Zdroj: Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030