IUVENTA / Novinky IUVENTA / V októbri na vás v rámci neformálneho vzdelávania čaká až 9 školení. Buďte ich súčasťou!

V októbri na vás v rámci neformálneho vzdelávania čaká až 9 školení. Buďte ich súčasťou!

26. 9. 2017

V októbri sme si pre vás v rámci neformálneho vzdelávania spoločne s Odborom práce s mládežou pripravili až 9 školení. Väčšina z nich bude realizovaná v rámci udržateľnosti národného projektu KomPrax – kompetencie pre prax, ktorý sme realizovali v rokoch 2011 až 2015. Čomu sa školenia budú venovať? 

 22070209_10203791015733078_2066718592_o

 

Projektový manažment v práci s mládežou – II. modul  

Školenie  naväzuje na prvý modul školenia, na ktorom sa účastníci oboznámili s problematikou tímovej spolupráce, s projektovým cyklom a s pomocou školiteľov v skupinách vypracovali krátky projekt, ktorého cieľom bolo zlepšenie podmienok v ich okolí. Absolventi II. modulu sa naučia, ako zrealizované projekty úspešne odprezentovať a vyhodnotiť ich. 

Kedy a kde?  6.– 8. október 2017 vo Zvolene

Online prihláška: https://goo.gl/forms/EBkUE0nEKjGaGXVS2

 

Vzdelávanie reflektujúce potreby mládeže so zdravotným postihnutím

Absolventi školenia sa zoznámia s potrebami zdravotne postihnutej mládeže, naučia sa používať vhodné metódy na zapájanie takýchto mladých ľudí do skupiny rovesníkov. Naučia sa rozpoznať najdôležitejšie kritické situácie v takejto špecifickej práci s mládežou, a získajú zručnosti na ich zvládnutie.

Kedy a kde?  6.– 8. október 2017 v Trnave

Online prihláška: https://goo.gl/forms/drvrzkeX2x6dqDVL2

Kontakt: marian.cipar@iuventa.sk


Refresh – vzdelávanie koordinátorov žiackych školských rád

Koordinátori žiackych školských rád (ŽŠR) sa týmto vzdelávaním naučia ovládať základné princípy vedenia skupín mládeže v rámci ŽŠR. Naučia sa vhodne použiť aktivity na podporu rozvoja ŽŠR v oblasti definovania úloh ŽŠR, prijímania spoločných rozhodnutí a reprezentácie rovesníkov.

Kedy a kde?  12. – 14. október 2017 v Košiciach

Online prihláška: https://goo.gl/forms/3VO2JF21fxprY2r33

Kontakt: martin.borsc@iuventa.sk

+

Kedy a kde?  20. – 22. október v Trenčianskych Tepliciach

Online prihláška:  https://goo.gl/forms/YuYaxB23mxsT34en1

Kontakt: marian.cipar@iuventa.sk


Drogy a sex v práci s mládežou

Vzdelávanie je zamerané na problematiku drogovej závislosti a sexuálneho života, ktorá sa bezprostredne dotýka života mladých ľudí. Avšak v rámci vyučovacieho procesu a v rámci práce s mládežou je tejto téme venovaná len minimálna pozornosť. Vzdelávanie účastníkom prinesie pravdivé informácie o týchto tabuizovaných témach a špecifické komunikačné zručnosti k ďalšej práci s mládežou.

Kedy a kde?  13. – 15. október 2017 v okrese Brezno 

Online prihláška: https://goo.gl/forms/tZvSroY8k5Z5DSQf2

Kontakt: darina.diosiova@iuventa.sk

 

Outdoor aktivity a ich využitie v práci s mládežou

Ako vhodne vybrať a použiť outdoor metódy na zefektívnenie a zatraktívnenie aktivít pre mládež? Ako naplánovať a bezpečne zrealizovať zážitkové outdoorové podujatie zamerané na cieľovú skupinu mládeže vo svojej komunite?  Dozviete sa práve na tomto školení!

Kedy a kde?  13. – 15. október 2017 v okrese Žilina

Online prihláška: https://goo.gl/forms/lYKDJKYfNkDOHib12

Kontakt: petra.snahnicanova@iuventa.sk, 0917 402 506


Aktívne občianstvo

Mladý ľudia vo veku od 15 - 17 rokov sa naučia, ako má fungovať efektívny štát a čo je to občianska spoločnosť. V rámci vzdelávania si pripravia vlastný projekt, ktorý bude zameraný na riešenie problémov ich rovesníkov - mladých ľudí z ich komunity. 

Kedy a kde?  13.–15. október v Trnave

Online prihláška: https://goo.gl/forms/OGJghqLtJ8PBFIu22

Kontakt: marian.cipar@iuventa.sk

+

Kedy a kde?  20.– 22. október v Košiciach

Online prihláška: https://goo.gl/forms/XGnTbMo0rbtDJBYG2

Kontakt: sona.stefancikova@iuventa.sk


Globálne vzdelávanie mladých

Čo znamená globálne vzdelávanie, globálny občan a globálna previazanosť? Po absolvovaní školenia účastníci schopní vytvoriť jednoduchý vzdelávací program s využitím vedomostí o globálnom vzdelávaní. Absolvent sa tak naučí realizovať aktivity s mládežou zameraná na aktívne občianstvo - participáciu a prinášanie pozitívnej zmeny v spoločnosti. 

Kedy a kde?  27. – 29. október  2017 v okrese Brezne

Online prihláška:  https://goo.gl/forms/3uj73N0L0dqhfm3o2

Kontakt: darina.diosiova@iuventa.sk

 

Všetky školenia sa začínajú o 16:00 hod. v prvý uvedený deň a končia o 14:00 h. v posledný deň. Keďže počet účastníkov je na našich školeniach limitovaný, prosíme Vás, aby ste online prihlášku vyplnili čo najskôr.


späť na Novinky
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030