IUVENTA / Novinky IUVENTA / Vyhlásenie súťaže krátkych videí:„ Nie je mi to jedno- záleží mi na mieste, kde žijem a študujem“

Vyhlásenie súťaže krátkych videí: „ Nie je mi to jedno- záleží mi na mieste, kde žijem a študujem“

6. 11. 2020

Vyhlásenie súťaže krátkych videí: „ Nie je mi to jedno- záleží mi na mieste, kde žijem a študujem“

Vyhlásenie súťaže krátkych videí

„ Nie je mi to jedno- záleží mi na mieste, kde žijem a študujem“

PRAVIDLÁ ÚČASTI

 

Zapojiť sa môže každý vo veku 15 – 30 rokov, kto v stanovenom termíne do 30. Novembra 2020 do 24:00 h doručia originálne video, ktoré spĺňa tieto pravidlá.

1/ Videa musia mať obsahové zameranie na súťažnú tému :

Motivácia mladých ľudí k záujmu o svoje okolie.

2/ Do súťaže budú zaradené len tie videá, ktoré sa budú týkať súťažných tém a splnia kritérium

maximálnej dĺžky : 1 minúta.

3/ Video bude obsahovať :

a/ názov: Nie je mi to jedno- záleží mi na mieste, kde žijem a študujem

4/ Jeden účastník/ zoskupenie môže do súťaže zaslať jedno video.

5/ Účastníkom môže byť jednotlivec alebo skupina ľudí (zoskupenie- autorský kolektív), ktorú však bude zastupovať človek, ktorý prihlásil príspevok do súťaže cez mail ciernikova.akram@gmail.com

6/ Do predmetu mailu napísať : NIE JE MI TO JEDNO.

Cez mail na ciernikova.akram@gmail.com je potrebné poslať tieto údaje:

a/ Meno a priezvisko autora ( resp. zástupcu skupiny),

b/ Rok narodenia,

c/ Bydlisko,

d/ Kontakt (e-mail)

e/ link na stiahnutie videa

7/ Video musí byť doručené cez internetové portály z ktorých ho bude možné stiahnuť.

8/ Zaslaním videa do tejto súťaže účastník súhlasí s použitím videa na propagáciu alebo v rámci

kampane organizátora súťaže bez ohľadu na to, či získa ocenenie.

9/ Videá vyhodnotí hodnotiaca komisia na základe splnenia kritérií.

Rozhodnutie hodnotiacej komisie je konečné, výsledky nebudú oznamované jednotlivcom elektronickou poštou.

Víťazom bude zaslaný email do 15.12.2020

SÚŤAŽNÉ VIDEÁ NESMÚ OBSAHOVAŤ ŽIADNY VIDEO ALEBO AUDIO MATERIÁL, KTORÝ JE

CHRÁNENÝ AUTORSKÝMI PRÁVAMI iných osôb, ako sú autori krátkeho videa!

CENY pre víťazov:

Darčeková poukážka:

1. miesto vo výške 150,00€

2. miesto vo výške 100,00€

3. miesto vo výške 50,00€

KRITÉRIÁ HODNOTENIA:

- Posolstvo videa k téme

- Kreativita a zábava

- Formálne kritéria a kvalita záznamu

Hodnotiaca porota :

Vyhlasovateľ súťaže menuje odbornú porotu.

Odborná porota bude mať 5 členov.

HLAVNÉ DÁTUMY:

Vyhlásenie súťaže: 05. novembra 2020

Uzávierka doručení videí do súťaže: 30.novembra 2020

Vyhlásenie víťazov 15.decembra 2020

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na mail ciernikova.akram@gmail.com

 

Tato súťaž bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030