IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


Chcete získať štátnu dotáciu pre vašu mládežnícku organizáciu? Na informačnom seminári vám poradíme, ako na to!

20. 9. 2017

Chcete získať štátnu dotáciu pre vašu mládežnícku organizáciu? Na informačnom seminári vám poradíme, ako na to!

Angažujete sa v niektorej z mládežníckych organizácií na Slovensku, ktorá sa venuje systematickej práci s mládežou, má aspoň 300 členov, pôsobí aspoň v 3 krajoch Slovenska a hľadáte možnosti, ako pre ňu získať podporu pre realizovanie jej cieľov a vízií? 


Kvalita života mladých ľudí pohľadom organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

11. 9. 2017

Kvalita života mladých ľudí pohľadom organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Kvalita života mladých ľudí pohľadom organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže


AKREDITUJ SA AKO MULTIPLIKÁTOR KAMPANE „BEZ NENÁVISTI NA INTERNETE“

7. 9. 2017

AKREDITUJ SA AKO MULTIPLIKÁTOR KAMPANE „BEZ NENÁVISTI NA INTERNETE“

Inštitút neformálneho vzdelávania v spolupráci s Centrom pre podporu neformálneho vzdelávania v Prešove a Národným výborom kampane Bez nenávisti na internete pozýva mládežníckych lídrov a pracovníkov s mládežou na víkendové školenie v termíne 29. septembra - 1. októbra 2017  na Donovaloch (účastníci zo západného a stredného Slovenska) a 27. - 29. októbra 2017 v Prešovskom kraji (účastníci z východného Slovenska), ktorého cieľom je zvýšiť kapacity organizácií a neformálnych skupín zaujímajúcich sa o No Hate Speech Movement Rady Európy.


Výzva k 3. predkladaciemu termínu

10. 8. 2017

Výzva k 3. predkladaciemu termínu

V súvislosti s blížiacim sa 4. októbrom, ktorý je tretím a zároveň posledným predkladacím termínom žiadostí v rámci programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu pre rok 2017, dávame v mene Národnej agentúry do pozornosti ciele a priority programu. 


Stretnutie Splnomocnenca pre rýchlostné cesty a vedenia organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže so Stálou delegátkou SR pri UNESCO

9. 8. 2017

Stretnutie Splnomocnenca pre rýchlostné cesty a vedenia organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže so Stálou delegátkou SR pri UNESCO

Ďalšie z úzkych expertných stretnutí zainteresovaných strán k valorizácii značky svetového dedičstva UNESCO v podmienkach SR prebehlo na pôde MZVaEZ SR dňa 8. augusta 2017.


VÝSLEDKY VÝBEROVEJ KOMISIE K PREDKLADACIEMU TERMÍNU 26.4.2017

10. 7. 2017

VÝSLEDKY VÝBEROVEJ KOMISIE K PREDKLADACIEMU TERMÍNU 26.4.2017 Na základe odporúčania Výberovej komisie programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže zverejňujeme výsledky výberového procesu projektových žiadostí predložených k 26. aprílu 2017. Všetkým úspešným žiadateľom gratulujeme a želáme úspešnú realizáciu projektu.

Neformálne vzdelávanie v oblasti: Projektový manažment v práci s mládežou - modul II.

5. 6. 2017

Neformálne vzdelávanie v oblasti: Projektový manažment v práci s mládežou - modul II.

Pozývame Vás na druhú časť neformálneho vzdelávania v oblasti Projektový manažment v práci s mládežou - modul  II.
Vzdelávanie sa uskutoční v dňoch 23. – 25. 6. 2017 v Centre účelových zariadení, stredisko Krupina Tepličky.
 


HUMAN RIGHTS EDUCATION V CENTRE ZÁUJMU IUVENTY

25. 5. 2017

HUMAN RIGHTS EDUCATION V CENTRE ZÁUJMU IUVENTY

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže ako partner projektu „Youth for Human Rights“ realizuje mapovanie úrovne Human Rights Education v neformálnom vzdelávaní. Cieľom mapovania je identifikovanie konceptov, prístupov, aktérov, vzdelávacích zdrojov alebo mechanizmov v tejto téme.  Ak ste školitelia, pracovníci s mládežou, alebo dobrovoľníci a poznáte napr. školiaci modul ako vzdelávať mladých ľudí o ľudských právach, neváhajte sa zapojiť do tohto mapovania. Dotazník a bližšie informácie nájdete na webstránke IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.


Analýza rozvoja práce s mládežou na miestnej úrovni v podmienkach Slovenska

24. 5. 2017

Analýza rozvoja práce s mládežou na miestnej úrovni v podmienkach Slovenska

 Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti dotazník, ktorého cieľom bolo zmapovať rámce, v ktorých sa rozvíja práca s mládežou na miestnej úrovni v Európe ako aj v podmienkach jednotlivých krajín.


POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K AKTUÁLNEJ VÝZVE V PROGRAME PRIORITY MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY

19. 5. 2017

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K AKTUÁLNEJ VÝZVE V PROGRAME PRIORITY MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY

Pozývame Vás na informačný seminár k aktuálnej výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu PRIORITY 3/2017  MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY, ktorý je súčasťou národnej grantovej schémy MŠVVaŠ SR na podporu práce s mládežou PROGRAMY PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020.


Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+ baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030