IUVENTA / Novinky IUVENTA / Výzva na pozíciu školiteľov/iek v rámci programov EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže) a Európsky zbor solidarity

Výzva na pozíciu školiteľov/iek v rámci programov EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže) a Európsky zbor solidarity

29. 9. 2020

 Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, ktorá administruje a implementuje aj program EÚ Európsky zbor   solidarity (ďalej len „NA“) vypisuje výzvu na školiteľov/ky pre školenia na národnej a medzinárodnej úrovni, realizované NA v rámci školiacej   stratégie nového programového obdobia 2021 – 2027.

 Kto sa môže do konkurzu zapojiť?

 Výzva je určená školiteľom/kám, ktorí vidia zmysel v systematickej práci s mládežou, majú skúsenosť s neformálnym vzdelávaním, chápu   význam v príprave mladého človeka na kvalitný život a ktorým je blízka podpora interkultúrneho učenia sa v medzinárodnom prostredí.

 Bližšie informácie, osobnostné predpoklady a kontakt, kam môžu uchádzači zasielať svoje prihlášky nájdete tu.

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030