IUVENTA / Novinky IUVENTA / Výzva na predloženie projektových žiadostí v rámci programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity pre rok 2021 je k dispozícii!

Výzva na predloženie projektových žiadostí v rámci programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity pre rok 2021 je k dispozícii!

9. 4. 2021

Zverejnené výzvy a online formuláre projektových žiadostí nájdete na tomto odkaze:

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

Na uvedenej stránke môžete požiadať o jednu alebo viac akcií podporovaných v rámci programov EÚ Erasmus+ alebo Európsky zbor solidarity, ktoré sú riadené Národnými agentúrami Erasmus+. 

 

V prípade potreby konzultovať svoje projektové zámery, neváhajte sa na nás obrátiť – KONTAKTY.

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030