IUVENTA / Novinky IUVENTA / VÝZVA v programe PRIORITY mládežníckej politiky

VÝZVA v programe PRIORITY mládežníckej politiky

5. 3. 2021

VÝZVA v programe PRIORITY mládežníckej politiky

MŠVVaŠ SR vyhlásilo výzvu PRIORITY/D/1/2021 na predkladanie žiadostí o dotáciu. Žiadatelia sa môžu uchádzať o max. sumu 20 000 EUR v týchto 4 oblastiach:

a) podpora sociálnej inklúzie mladých ľudí a prevencia pred sociálno-patologickými javmi;

b) rozvojové programy pre mládež;

c) informačné a poradenské služby pre mládež;

d) podpora participácie a dobrovoľníctva mládeže v škole, komunite a spoločnosti.

 

Termín na predkladanie: najneskôr 9. apríl 2021.

 

Výzvu Vám radi predstavíme a všetky otázky zodpovieme na online infoseminári, ktorý sa bude konať vo štvrtok 11. marca o 10:00 hod.

Informácie k pripojeniu: https://zoom.us/j/97896912946, Meeting ID: 978 9691 2946

 

Viac informácií o výzve nájdete na: https://www.minedu.sk/8588-sk/aktualne-vyzvy

 

* Z infosemináru zameraného na výzvu PRIORITY/D/1/2021, ktorého sa dňa 11.3.2021 zúčastnite, bude vytvorený audio a video záznam a bude zverejnený na Youtube kanáli Iuventy do 10.04.2021. Po tomto termíne bude záznam vymazaný. Tým, že sa podujatia zúčastníte, dávate súhlas so skutočnosťou, že infoseminár bude nahrávaný. Ďalšie šírenie záznamu nebude povolené. Nie je nutné zapínať si pri infoseminári kameru, ani zadávať Vaše meno a priezvisko*

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030