IUVENTA / Novinky IUVENTA / Výzvy v rámci česko-slovenskej fázy projektu EUROPE GOES LOCAL 2020

Výzvy v rámci česko-slovenskej fázy projektu EUROPE GOES LOCAL 2020

6. 11. 2019

Výzvy v rámci česko-slovenskej fázy projektu EUROPE GOES LOCAL 2020

Medzinárodný projekt Europe Goes Local (ďalej len EGL) je projekt strategického partnerstva 24 Národných agentúr Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a ďalších dôležitých inštitúcií na európskej úrovni – napr. SALTO YOUTH a Rada Európy, ktoré už v roku 2016 začali dlhodobú spoluprácu zameranú na zvýšenie kvality práce s mládežou na úrovni samospráv.


V roku 2019 sa na základe výstupov slovenskej pilotnej fázy projektu EGL česká a slovenská Národná agentúra rozhodli vytvoriť kooperáciu v rámci pokračovania projektu EGL pre rok 2020. Pod záštitou Národných agentúr Programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu na Slovensku so sídlom v organizácii IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a v Česku so sídlom v Dome zahraniční spolupráce sa počas roka 2020 uskutoční viacero medzinárodných vzdelávacích aktivít EGL.


IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Dům zahraniční spolupráce vyhlasujú Výzvu pre zapojenie samospráv do EGL 2020 a zároveň Výzvu pre záujemcov o pozíciu „Mentor/ka lokálneho tímu“ zapojeného do projektu EGL 2020.

VÝZVA PRE ZAPOJENIE SAMOSPRÁV DO ČESKO-SLOVENSKEJ FÁZY PROJEKTU EUROPE GOES LOCAL 2020 (prihláška pre samosprávy je súčasťou výzvy)

VÝZVA NA KRÁTKODOBÚ SPOLUPRÁCU – POZÍCIA MENTOR/KA V RÁMCI ČESKO-SLOVENSKEJ FÁZY PROJEKTU EUROPE GOES LOCAL 2020

PRIHLÁŠKA PRE MENTOROV/KY

Prihlášky v rámci oboch výziev je potrebné zaslať najneskôr do 10. decembra 2019!
  • Prihlášku samosprávy/tímu zašlite prostredníctvom formulára

Tešíme sa na spoluprácu!

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030