IUVENTA / Novinky IUVENTA / Webinár o finančných a nefinančných možnostiach, ktoré ponúka pre mládež Rada Európy

Webinár o finančných a nefinančných možnostiach, ktoré ponúka pre mládež Rada Európy

19. 6. 2020

Webinár o finančných a nefinančných možnostiach, ktoré ponúka pre mládež Rada Európy

V utorok 16. júna 2020 sa v popoludňajších hodinách 23 záujemcov a záujemkýň zúčastnilo webinára o finančných a nefinančných možnostiach, ktoré ponúka pre mládež Rada Európy.

Pod vedením PhDr. Ivana Hromadu, PhD., prezidenta Európskeho riadiaceho výboru pre mládež pri Rade Európy a riaditeľa odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Mgr. Miroslavy Dujičovej, PhD. členky Programového výboru pre mládež (CPJ) Rady Európy a zástupkyne odboru mládeže MŠVVaŠ SR sa za vyše dvoch hodín v intenzívnej komunikácii predostreli základné informácie o Rade Európy, riadiacich štruktúrach a procesoch príslušných výborov, možnosti zužitkovania príležitostí v mládežníckych centrách v Budapešti a v Štrasburgu a množstvo konkrétnych informácií o ponukách Európskej nadácie pre mládež.

Záujem prevýšil plánovanú kapacitu webinára a napriek jej navýšeniu, sú tu stále ďalšie skupiny, ktoré trpezlivo čakajú na nové termíny. Bezprostredné reakcie už počas online stretnutia ukázali, že potreba hutných, zaujímavých, prínosných informácií a príkladov bola naplnená. Zároveň to organizátorov motivuje zahrnúť do budúcich webinárov aj skúsenosti, s ktorými sa podelila prvá skupina.

Po spracovaní výstupov dostanú absolventi informačný a kontaktný balíček, s ktorým môžu ďalej pracovať, aby na mape Slovenska pribudli registrované organizácie v databáze Rady Európy, ktoré môžu efektívne využívať aktuálne i budúce ponuky.

Rada Európy (po angl. Council of Europe, skratka COE) je medzinárodná (medzivládna) organizácia európskych štátov, ktorej hlavným cieľom je ochrana ľudských práv a posilňovanie pluralitnej demokracie, prispievanie k uvedomovaniu si a rozvoju európskej kultúrnej identity, harmonizácia práva európskych krajín, hľadanie riešenia problémov typu xenofóbia, menšiny, ochrana životného prostredia a podobne, a pomáhanie východoeurópskym krajinám pri ich modernizačných a demokratizačných reformách.

Sídlom Sekretariátu Rady Európy je Štrasburg. Viac informácií k témam pre mládež na: https://www.coe.int/en/web/youth

 

ps_ 

 

ps_4 

 

workshop rada europy s om 2 

 

img_4945 

 

Autorka článku: Darina Diošiová, regionálna koordinátorka pre BB kraj, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Odbor podpory práce s mládežou 

Foto: IUVENTA 

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030