IUVENTA / Novinky IUVENTA / Webinár o ľudskoprávnom vzdelávaní a nacionalizme

Webinár o ľudskoprávnom vzdelávaní a nacionalizme

26. 11. 2020

Webinár o ľudskoprávnom vzdelávaní a nacionalizme
Chceli by sme zacieliť pozornosť na jednu z kľúčových tém súčasného stavu vzdelávania v oblasti ľudských práv v národnom kontexte: pravicový populizmus, nacionalizmus, anti-genderové hnutia.
Cieľom podujatia je:
1. zmapovať rozsah nacionalizmu v práci s mládežou v rozdielnych kontextoch na národnej a miestnej úrovni;
2. objavovať zákutia vzdelávania v oblasti ľudských práv a nacionalizmu na národnej a európskej úrovni;
3. vytvoriť zázemie pre sieť organizácií a realizátorov ľudskoprávneho vzdelávania a nacionalizmu na európskej úrovni.
Pre koho je podujatie vhodné:
pracovníci s mládežou, školitelia v oblasti práce s mládežou, ľudskoprávne organizácie
Panelová diskusia:
Úloha a potenciál ľudskoprávneho vzdelávania v práci s mládežou v súvislosti so silným nacionalistickým cítením
𝗣𝗮𝗻𝗲𝗹𝗶𝘀𝘁i:
Eero Janson, Estónska rada pre utečencov
Zuzana Szabóová, Platforma Nie v našom meste
Radka Vicenová, Reach Institute
Kaspars Zalitis, Mozaika

Workshopy:

🔹 Nacionalizmus & LGBT+ a rodové otázky
🔹 Nacionalizmus & menšiny a rôzne kultúry


Moderujú: Róbert Furiel, Silvia Volpi a Tina Dakovic

Harmonogram podujatia (stredoeurópsky čas):
14:00 – Privítanie 
14:05 – Panelová diskusia 
15:00 – Paralelne prebiehajúce workshopy 
15:45 – Prestávka
16:00 – Hlavné body workshopov 
16:15 – Otázky a odpovede  
16:30 – Záverečné slovo organizátorov  
16:40 – Záverečné otázky, koniec podujatia 
Moderátor: Davide Tonon
Link na podujatie bude zaslaný na e-mailovú adresu.

Registrácia:

Pre účasť na panelovej diskusii a na workshopoch je nutná znalosť anglického jazyka. 


Podujatie je podporené v rámci programu Erasmus +: Mládež v akcii; organizuje Národná agentúra Erasmus+ a Európsky zbor solidarity Estónsko, Národná agentúra ERASMUS+ pre oblasť mládeže a športu Slovensko.
späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030