IUVENTA / Novinky IUVENTA / Young Professionals Programme UNESCO

Young Professionals Programme UNESCO

24. 5. 2021

Mladí profesionáli do 32 rokov (narodení 1. januára 1989 a neskôr) sa majú možnosť uchádzať o pracovné miesto na Sekretariáte Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru UNESCO v Paríži.

Podmienkou je dokončené magisterské štúdium v niektorej z nasledovných oblastí: vzdelávanie, kultúra, komunikácia, spoločenské vedy, prírodné vedy, manažment, financie, účtovníctvo, právo alebo medzinárodné vzťahy.

Podmienkou je taktiež plynulá angličtina alebo plynulá francúzština, avšak obrovskou výhodou je ovládať oba jazyky. Znalosť arabčiny, čínštiny, ruštiny a španielčiny je dodatočným plusom.

Záujemcovia musia preukázať znalosť systému OSN a stotožniť sa s hodnotami UNESCO, akými sú rešpekt pre diverzitu, integrita a profesionalita.

Prihlásiť sa možno zaslaním CV v angličtine alebo francúzštine na adresu unesco@mzv.sk do 31. júla 2021.

Prihlášky zaslané po tomto termíne nebudú akceptované. Súčasťou prihlášky by malo byť aj odôvodnenie motivácie pracovať pre UNESCO, ako aj bližšie určenie oblasti, v ktorej má uchádzač záujem pracovať.

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030