IUVENTA / Novinky IUVENTA / Začal sa Týždeň celoživotného učenia

Začal sa Týždeň celoživotného učenia

21. 10. 2019

Začal sa Týždeň celoživotného učenia

Týždeň celoživotného učenia (21. – 27. október 2019) je podujatím zameraným na propagáciu a popularizáciu myšlienok celoživotného učenia a ich priblíženie širokej verejnosti. Jeho program bude tvoriť séria konferencií, prednášok, seminárov a ďalších odborných či diskusných stretnutí, dní otvorených dverí, ukážkových hodín a celý rad sprievodných podujatí určených pre odbornú i laickú verejnosť.

„Snažíme sa o vytvorenie priestoru, v ktorého rámci by bolo možné diskutovať o stave a význame vzdelávania. Vzdelávacím spoločnostiam, neziskovým organizáciám a kultúrnym inštitúciám, ktoré prispievajú k rozvoju jednotlivcov i spoločnosti, chceme dať šancu na prezentáciu. Našou úlohou je umožniť šíriť pozitívnu skúsenosť, poukázať na zmysel celoživotného učenia a podporiť vzájomnú pomoc v tomto sektore“ povedal Klaudius Šilhár, prezident AIVD. Na Slovensku sa projekt tohto typu realizuje pod názvom už po devätnásty raz.

Širokú škálu bezplatných podujatí pre verejnosť, ktoré sa uskutočnia vo viac ako 20 mestách SR doplnia viaceré aktivity odborného charakteru, ako napríklad medzinárodná konferencia AIVD Age Management (Bratislava, 24.10.2019) v rámci ktorej sa očakáva podnetná diskusia za účasti popredných európskych expertov zameraná na problematiku starnutia populácie a age manažmentu, či medzinárodná konferencia Národného ústavu certifikovaných meraní TrackVET, zameraná na rozvoj prierezových kľúčových kompetencií.

Popri domácich organizáciách na čele s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania sa do Týždňa celoživotného učenia zapoja aj zahraničné organizácie a experti. Hlavných podujatí TCU sa zúčastní John P. Martin, bývalý riaditeľ pre zamestnanosť, prácu a sociálne veci OECD, ako aj Uwe Gartenschlaeger, riaditeľ Európskej asociácie pre vzdelávanie dospelých (EAEA). IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je každoročne jedným z partnerov TCU a do naplnenia jeho obsahu prispieva svojimi odbornými vzdelávaniami a workshopmi pre mladých ľudí 18+, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou.

Zapojené organizácie a predovšetkým harmonogram jednotlivých podujatí je možné sledovať na webovej stránke www.tcu.sk, kde sa už teraz nachádza viac ako 60 registrovaných aktivít. Týždeň celoživotného učenia nadväzuje na Európsky týždeň odborného vzdelávania. Cieľom oboch podujatí je podpora odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých na Slovensku a v celej EÚ.späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030