IUVENTA / Novinky IUVENTA / ŽIVÁ KNIŽNICA - BÚRANIE PREDSUDKOV A STEREOTYPOV v gescii IUVENTY

ŽIVÁ KNIŽNICA - BÚRANIE PREDSUDKOV A STEREOTYPOV v gescii IUVENTY

19. 11. 2018

ŽIVÁ KNIŽNICA - BÚRANIE PREDSUDKOV A STEREOTYPOV v gescii IUVENTY

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pripravil pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl a študentov stredných škôl trilógiu podujatí pod názvom „ŽIVÁ KNIŽNICA - BÚRANIE PREDSUDKOV A STEREOTYPOV“, ktoré sa konali v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre dňa 5.10.2018, v sídle IUVENTY v Bratislave dňa 7.11.2018 a v Krajskej knižnici v Žiline dňa 14.11.2018.

Regionálni koordinátori Odboru podpory práce s mládežou IUVENTY úspešne prepojili neformálnu atmosféru prostredí, kde sa podujatia konali a strhujúce životné osudy ľudí, ktorí v bežnom živote často čelia vylúčeniu a rôznym predsudkom. Viac ako 500 mladých ľudí malo možnosť prostredníctvom rozprávania Živých kníh pocítiť na vlastnej koži silu ich osobných príbehov, ktoré sa dokážu vryť do srdca i pamäti človeka a majú tendenciu meniť ich postoje i názory a robia ich vnímavejšími a lepšími voči svojmu okoliu.

V Nitre, Bratislave a v Žiline mali žiaci, študenti i učitelia možnosť stretnúť sa a diskutovať so Živými knihami – ľuďmi, ktorí prežili v živote veľa utrpenia, avšak vďaka svojej húževnatosti mnohé dokázali a sú vzorom pre svoje okolie. Živé knihy so zdravotným znevýhodnením oslovili mladých ľudí práve odhodlaním prežiť svoj život dôstojne, napriek každodenným prekážkam. Medzi prítomnými silne rezonovali témy holokaustu, či utečenectva a migrácie, ktoré ponúkli možnosť zamyslieť sa nad konaním druhých v rôznych hraničných situáciách a uvedomiť si hodnoty, ktoré nám dnešný život ponúka. 

Trilógia Živá knižnica v gescii IUVENTY nezostala nič dlžná svojmu názvu - BÚRANIE PREDSUDKOV A STEREOTYPOV, nakoľko všetky tri podujatia svojou pozitívnou energiou pomohli odbúravať predsudky a pozrieť sa na ľudí okolo seba iným, ľudskejším a vnímavejším zrakom. Prítomní odchádzali s chuťou meniť svet k lepšiemu a pochopili, že je nutné ho začať meniť od seba.

Všetky tri podujatia boli obohatené o možnosť získať informácie o aktivitách pre mladých ľudí v infostánkoch IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže a Národných agentúr Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a SAAIC – Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. V IUVENTE bola ponuka rozšírená o informácie z Odboru predmetových olympiád a postupových súťaží IUVENTY, ktorý pripravil pre žiakov a študentov rôzne aktivity a súťaže. Svoju prácu s mládežou prezentovali v IUVENTE aj organizácie INEX, LEAF Academy a IPAO – Inštitút pre aktívne občianstvo. Účastníci podujatí mali tiež možnosť dozvedieť sa o kvalitných projektoch mladých ľudí realizovaných v rámci Národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý administrovala IUVENTA v rokoch 2011-2015.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa cestou Živej knižnice plánuje vydať aj budúci rok, nakoľko sa javí ako naozaj správna a zmysluplná.

Fotogaléria:

Živá knižnica v Nitre – foto: Tomáš Špánik

Živá knižnica v Bratislave – foto: René Lazový  

Živá knižnica v Žiline – foto: Alžbeta Viskupová  

Video zo Živej knižnice v Bratislave – autor: René Lazový 


späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030