IUVENTA / Olympiády / Kontakty / Odbor predmetových olympiád a postupových súťaží

Odbor predmetových olympiád a postupových súťaží

RNDr. Roman Lehotský
riaditeľ odboru
odborný referent pre predmetové olympiády a postupové súťaže BiO

tel.: +421 2 592 96 274 
m.t.: +421 905 49 77 08
e-mail: roman.lehotsky@iuventa.sk


Mgr. Zuzana Devaliere
odborná referentka pre predmetové olympiády a postupové súťaže MO, OI, PYT, OFJ 

tel.: +421 2 592 96 224 
m.t..: +421 917 71 88 06 
e-mail: zuzana.devaliere@iuventa.sk


Mgr. Katarína Filipová
odborná referentka pre predmetové olympiády a postupové súťaže DO, ChO, OAJ, OSJL, ETEC 

tel.: +421 2 592 96 281
m.t..: +421 917 71 88 09
e-mail: katarina.filipova@iuventa.sk


Mgr. Scarlett Hlobeňová
koordinácia a administrácia súťažných úloh 
odborná referentka pre predmetové olympiády a postupové súťaže GO, OĽP, ONJ, OŠJ 

tel.: +421 2 592 96 406   
m.t..: +421 907 71 64 67 
e-mail: scarlett.hlobenova@iuventa.sk


Ing. Zuzana Randiaková 
rodičovská dovolenka 


Ing. Adriana Trubíniová 
rodičovská dovolenka 


RNDr. Anton Sirota, PhD.
Medzinárodné informačné centrum Medzinárodnej chemickej olympiády

m.t.: +421 907 47 33 67
e-mail: anton.sirota@stuba.sk

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov