IUVENTA / Olympiády / Linky

Linky

www.minedu.sk  
stránka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – vyhlasovateľa súťaží

www.olympiady.sk
oficiálna stránka pre predmetové olympiády a postupové súťaže zabezpečované inštitúciou IUVENTA

www.olp.sk
stránka Olympiády ľudských práv

www.icho.sk
stránka Medzinárodného informačného centra Medzinárodnej chemickej olympiády na Slovensku

www.ksp.sk/mop
informácie o korešpondenčných seminároch z matematiky a programovania, ktoré sú realizované ako súčasť  Matematickej olympiády a Olympiády v informatike pre študentov SŠ

www.ksp.sk/oi     
stránka Olympiády v informatike, kde nájdete úlohy, riešenia, ale aj bližšie informácie o korešpondenčnom seminári z programovania

skmo.sk                           
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády

imo.math.ca     
stránka Medzinárodnej matematickej olympiády (MMO), kde nájdete archív úloh MMO (od roku 1995), výsledkové listiny, linky na internetové stránky MO v jednotlivých krajinách a mnoho ďalších informácií o MMO

http://fo.uniza.sk/     
stránka Slovenskej komisie Fyzikálnej olympiády, kde nájdete aktuálne úlohy a riešenia úloh FO, archív úloh a iné informácie

www.tmfsr.sk                  
stránka súťaže Turnaj mladých fyzikov

www.geoolympiad.org  
stránka Medzinárodnej geografickej olympiády, kde nájdete históriu vzniku GO a informácie o predchádzajúcich ročníkoch

www.ibo-info.org           
stránka Medzinárodného koordinačného centra Medzinárodnej biologickej olympiády, kde nájdete odkazy na národné stránky BiO

www.chem.korsem.sk
korešpondenčný seminár z chémie pre žiakov stredných škôl

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov