IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY

Novinky OLYMPIÁDY


Mladí jazykári bojovali o zlatú medailu na celoštátnom kole

13. 4. 2021

Mladí jazykári bojovali o zlatú medailu na celoštátnom kole

Hovorí sa, že koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. Súťažiacich, ktorí sa stretli v celoštátnych kolách jazykových olympiád, toto príslovie doslova vystihuje. Uskutočnili sa jazykové olympiády v online forme, ktoré ukázali, že aj počas dištančnej formy štúdia sú mladí ľudia motivovaní sa vzdelávať a zapájať do olympiád a venovať sa jazykom. Tento fakt potvrdzuje aj vyšší počet prihlásených súťažiacich oproti minulým rokom. Najviac súťažiacich už tradične zaznamenáva olympiáda z anglického jazyka, ale svoju tradíciu už má aj olympiáda z nemeckého, či španielskeho jazyka.


Ceny putujú k víťazom

12. 4. 2021

 V týchto dňoch IUVENTA pripravuje a distribuuje ceny víťazom prvých online celoštátnych kôl predmetových olympiád a postupových súťaží. 


Marec - mesiac knihy, ale aj vzdelávania. Konali sa krajské kolá olympiád

31. 3. 2021

Marec - mesiac knihy, ale aj vzdelávania. Konali sa krajské kolá olympiád

 V marci sa konali krajské kolá predmetových olympiád. Aj tieto kolá sa vzhľadom na pandemické opatrenia konali v online forme.

Aj keď sa obdobie, ktoré práve prežívame, nezapíše do histórie ako najšťastnejšie obdobie dejín ľudstva, predsa sa aj v tomto čase dejú dobré veci.

Historici, možno aj z radov našich súťažiacich v Dejepisnej olympiáde, budú s odstupom času hodnotiť celé toto obdobie komplexne. Už v tejto chvíli nás však môže tešiť, že aj napriek sťaženým podmienkam (jednak pri štúdiu a bádaní, ale aj pri organizácii) sa Iuvente – Slovenskému inštitútu mládeže podarilo uskutočniť ďalšie kolá jednotlivých olympiád a dať tak žiakom základných a stredných škôl motiváciu pracovať na sebe a zdokonaľovať sa v ich obľúbenej oblasti. 


Olympiádny maratón krajských kôl

6. 3. 2021

Olympiádny maratón krajských kôl

Takmer v priebehu jedného februárového týždňa sa uskutočnil online maratón krajských kôl olympiád. Technická olympiáda, Olympiáda v španielskom, nemeckom, anglickom a slovenskom jazyku a literatúre sa konala aj prostredníctvom platformy EduPage.


Mladí geografi, biológovia a dejepisári si overili vedomosti v online olympiáde

1. 3. 2021

Mladí geografi, biológovia a dejepisári si overili vedomosti v online olympiáde

 Amur, Afélium, Amundsen. To sú príklady správnych odpovedí z už 49. ročníka Geografickej olympiády, ktoré zvyšovali súťažiacim šancu dosiahnuť čo najvyšší počet bodov. Napriek nepriaznivej pandemickej situácii, ktorá nás všetkých sprevádza už takmer rok, bola účasť na školských a okresných kolách Geografickej olympiády veľká. Sme radi, že žiaci a študenti so záujmom o geografiu nestrácajú svoju motiváciu pre tento predmet a množstvo zanietených učiteľov sa im venuje. Aj napriek dištančnej forme realizácie zaznamenali nižšie kolá všetkých troch olympiád mimoriadny záujem. 


Laureátom Ceny európskeho občana za rok 2020 sa stala Olympiáda ľudských práv

15. 2. 2021

Európsky parlament každoročne udeľuje túto cenu za výnimočné výkony v oblasti podpory vzájomného porozumenia a užšej integrácie medzi občanmi členských štátov, cezhraničnej alebo nadnárodnej spolupráce v rámci EÚ či nadnárodnej kultúrnej spolupráce, ktorá prispieva k posilneniu európskeho ducha.


Nahrávanie zvukových ukážok pre krajské a celoštátne kolá z olympiády anglického, nemeckého, ruského a španielskeho jazyka

3. 2. 2021

Naši najlepší angličtinári, nemčinári, ruštinári a španielčinári si už onedlho môžu zmerať svoje jazykové schopnosti a to nielen písomne v teste, ale aj ústne prostredníctvom videokonferencie s odbornou porotou. 


Stretnutie k realizácii online olympiád

9. 1. 2021

Uskutočnilo sa stretnutie k realizácii a výstupom online olympiád prostredníctvom platformy EduPage.


V školskom roku 2019/2020 získali naši žiaci na medzinárodných olympiádach 38 medailí

7. 1. 2021

Napriek komplikáciám, ktoré spôsobila pandemická situácia, naši žiaci na medzinárodných predmetových olympiádach a postupových súťažiach uspeli opäť veľmi dobre.


Ministerstvo školstva udelilo ocenenia sv. Gorazda aj za olympiády

31. 12. 2020

Na návrh organizácie IUVENTA ministerstvo školstva udelilo niektorým členom celoštátnych odborných komisií predmetových olympiád a súťažiacim ocenenia sv. Gorazda.


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov