IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY

Novinky OLYMPIÁDY


Stretnutie k realizácii online olympiád

9. 1. 2021

Uskutočnilo sa stretnutie k realizácii a výstupom online olympiád prostredníctvom platformy EduPage.


V školskom roku 2019/2020 získali naši žiaci na medzinárodných olympiádach 38 medailí

7. 1. 2021

Napriek komplikáciám, ktoré spôsobila pandemická situácia, naši žiaci na medzinárodných predmetových olympiádach a postupových súťažiach uspeli opäť veľmi dobre.


Ministerstvo školstva udelilo ocenenia sv. Gorazda aj za olympiády

31. 12. 2020

Na návrh organizácie IUVENTA ministerstvo školstva udelilo niektorým členom celoštátnych odborných komisií predmetových olympiád a súťažiacim ocenenia sv. Gorazda.


Naši olympionici získali na konci roka ešte ďalšie 3 medaily

23. 12. 2020

V dňoch 7. – 15. 12. 2020 sa uskutočnila dištančná Medzinárodná fyzikálna olympiáda (IPhO). Naši olympionici na nej získali dve strieborné a jednu bronzovú medailu.


Úspešné školské kolo online Pytagoriády

18. 12. 2020

Po online okresných kolách Technickej olympiády a Olympiády v slovenskom jazyku a literatúre sa uskutočnilo úspešne aj online školské kolo Pytagoriády.


Okresné kolo Technickej olympiády sa uskutočnilo online

27. 11. 2020


Dňa 26. 11. 2020 si žiaci základných škôl zmerali svoje sily v Technickej olympiáde. 

Okresné kolo OSJL online

23. 11. 2020

Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C sa uskutoční pilotne formou online testu už 27. 11. 2020.


Olympiády v školskom roku 2020/2021

19. 10. 2020

Zámerom organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a celoštátnych odborných komisií predmetových olympiád a postupových súťaží je v školskom roku 2020/2021 zorganizovať súťaže dištančnou formou. 


Dejepisné talenty objavené napriek nepriaznivej situácii

13. 10. 2020

Dejepisné talenty objavené napriek nepriaznivej situácii

Kým mnohí ľudia dúfajú, že táto pandémia, ktorú práve prežívame, raz upadne do zabudnutia, naši historici sa na udalosti pozerajú trochu inak. Všetko to, čo ľudstvo prežíva, či v minulosti prežilo, si chcú uchovať v pamäti a skúmať, aby sa nasledujúce generácie mohli poučiť, zužitkovať všetky dobré skúsenosti a vyvarovať sa zlým, neopakovať rovnaké chyby. Preto je história nesmierne dôležitá a rovnako dôležité je viesť k láske k histórii mladú generáciu. Sme veľmi radi, že sa napriek nepriaznivej situácii podarilo ukončiť 12. ročník Dejepisnej olympiády celoštátnym kolom. S ohľadom na dané okolnosti prebehla jej projektová časť dištančným spôsobom.


Slovenská reprezentácia vybojovala na IMO 2020 6 medailí!

12. 10. 2020

Slovenská reprezentácia vybojovala na IMO 2020 6 medailí!

Pandémia COVID-19 negatívne vstúpila aj do života matematikov. Keď bolo zrejmé, že Medzinárodná matematická olympiáda (IMO) sa v plánovanom termíne v júli 2020 nebude môcť v Petrohrade uskutočniť, udalosť sa odložila na september v nádeji, že situácia sa zlepší a talentovaným matematikom bude dopriate súťažiť prezenčne. To sa však nesplnilo a nakoniec sa ukázalo, že realizácia IMO 2020 bude možná jedine dištančnou formou.

 


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov