IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / 50. výročie Olympiády v ruskom jazyku zavŕšené celoštátnym kolom!

50. výročie Olympiády v ruskom jazyku zavŕšené celoštátnym kolom!

14. 4. 2021

Predstava o organizácii 50. ročníka celoštátneho kola mala pôvodne veľmi lákavý scenár spojený s realizáciou súťaže v Bratislavskom hoteli Družba za účasti zaujímavých osobností. Situácia naše pôvodné plány zmarila, ale nezabránila nám zachovať tradíciu a kontinuitu súťaže.

Dňa 8. apríla 2021 o 9:00 h bolo celoštátne kolo v ruskom jazyku odštartované testom realizovaným cez aplikáciu EduPage, o 10:00 h pokračovalo kulturologickým testom a následne ústnou časťou cez videokonferenciu. V 7 kategóriách celkovo súťažilo 43 súťažiacich. Dňa 9. apríla prebehlo vyhodnotenie súťaže formou videokonferencie a očakávane vyhlásenie medailistov.

foto 1 

Zlatými medailistami sa stali: v kategórii A1 Samuel Jurčo zo Základnej školy s materskou školou V. Mitúcha v Hornom Srní, v kategórii A2 Anna Havrillová zo Súkromnej základnej školy s materskou školou v Sabinove, v kategórii A3 Georgy Pastarnak zo Základnej školy, Komenského 10 v Snine, v kategórii B1 Ema Černická z Gymnázia, Poštová 9 v Košiciach, v kategórii B2 Martina Olexíková zo Spojenej školy, Novohradská 3 v Bratislave, v kategórii B3 Bianka Gavulová z Gymnázia A. Einsteina v Bratislave a v kategórii B4 Erik Meľuch z Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach.

foto 2 

Veľká vďaka za realizáciu súťaže patrí odbornej porote, menovite predovšetkým: PhDr. Mária Matušková, PhDr. Ekaterina Borisova, PhD., PhDr. Milan Bujňák, Mgr. Dušan Kazimír, PhD., Mgr. Natália Šipošová, Mgr. Mária Šuhajová, Mgr. Pavol Vozár, Mgr. Ľuboslava Žolnová. Pani Matušková ak predsedníčka COK ORJ koordinovala všetky poroty a zabezpečila sponzorov súťaže, zvyšní spomenutí boli predsedami porôt pre jednotlivé kategórie.

foto 3 

Súťaž podporili Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Vydavateľstvo Klett, Ruské centrum vedy a kultúry na Slovensku, Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike, Dr. Oetker a vydavateľstvo Nairam. Vďaka nim sa úspešní súťažiaci môžu tešiť na obálky či balíky plné prekvapení.

Reláciu o celoštátnom kole Olympiády v ruskom jazyku, nastavte si čas 17:30, si môžete vypočuť v ruskom jazyku zo záznamu Slovenského rozhlasu na: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1483/1557013.

Autor: Barbora Knaperková
Foto: odborná porota a IUVENTA 

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov