IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / CELOŠTÁTNE KOLO TECHNICKEJ OLYMPIÁDY

CELOŠTÁTNE KOLO TECHNICKEJ OLYMPIÁDY

30. 4. 2012

V  časti Technická  olympiáda / 2. ročník / Celoštátne kolo sme zverejnili pozvánku, pokyny a spustili prihlasovanie na celoštátne kolo TO.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov