IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / HARMONOGRAM DISTRIBÚCIE ÚLOH A RIEŠENÍ POPS 2010/2011

HARMONOGRAM DISTRIBÚCIE ÚLOH A RIEŠENÍ POPS 2010/2011

16. 12. 2010

Zverejnili sme Harmonogram distribúcie úloh a riešení predmetových olympiád a postupových súťaží pre školský rok 2010/2011, ktorých realizáciou poverilo IUVENTU Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov