IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / MINISTER JURAJ DRAXLER OCENIL ÚSPEŠNÝCH OLYMPIONIKOV

MINISTER ŠKOLSTVA JURAJ DRAXLER OCENIL AJ ÚSPEŠNÝCH OLYMPIONIKOV

20. 11. 2015

Minister školstva Juraj Draxler ocenil študentov, ktorí úspešne reprezentovali v školskom roku 2014/2015 Slovenskú republiku na medzinárodných predmetových olympiádach, športových a umeleckých súťažiach. Odovzdal im Pamätné listy svätého Gorazda. Slávnostné ocenenie sa uskutočnilo 19. 11. 2015 v priestoroch hotela Bôrik v Bratislave.  

27

Ocenenou bola aj Liliana Tušková z Gymnázia J. Fándlyho v Šali,
ktorá získala v tomto školskom roku striebornú (EUSO) a bronzovú (IBO) medailu.
foto: Š. Podolinský

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov