IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU SPOZNALA VÍŤAZOV

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU SPOZNALA VÍŤAZOV

4. 4. 2016

V celoštátnom kole Olympiády v anglickom jazyku v tomto školskom roku súťažilo 63 žiačok a žiakov v ôsmich kategóriách. Najviac medailí putovalo do Bratislavy a Košíc. Medzi konkurenciou však vynikol najmä žiak zo Sučian, ktorý plánuje študovať umelú inteligenciu na Islande.                

V poradí 26. ročník celoštátneho kola Olympiády v anglickom jazyku priviedol do Bratislavy žiakov z celého Slovenska. Po utorkovej prehliadke historického centra hlavného mesta si v stredu 23. marca 2016 porovnali svoje vedomosti a zručnosti z angličtiny v priestoroch Základnej školy na Hlbokej ceste v Bratislave.

aj 

V kategórii 1A sa najviac darilo Nikole Psárskej z Gymnázia Andreja Vrábla v Leviciach, v kategórii 1B získala najviac bodov Emma Fiľová zo Základnej školy s materskou školou J. Kármána s vyučovacím jazykom maďarským v Lučenci a v kategórii 1C zvíťazila Zora Reilly zo Základnej školy na Kollárovej ulici v Svätom Jure.

Víťazom kategórie 2A, jedinej, v ktorej dominovali výlučne chlapci, sa stal Peter Jaško z Gymnázia B. Slančíkovej-Timravy v Lučenci, v kategórii 2B zvíťazila Gabriela Kandová z Gymnázia, Ulica 1. mája 8, v Malackách. Kategóriu 2C1 ovládol Aurel Bílý z Bilingválneho gymnázia M. Hodžu v Sučanoch, ktorý ako jediný spomedzi 63 súťažiacich prekročil hranicu sedemdesiatich bodov. „Mal som šťastie. Veľmi veľa však aj čítam a to mi tiež určite pomohlo,“ priznal skromne gymnazista, ktorý sa tento rok pripravuje aj na olympiádu v informatike. „V budúcnosti chcem študovať umelú inteligenciu. Začnem však počítačovými vedami na Imperial College London, kde budem štyri roky, potom pôjdem na rok do Nórska a následne si budem diaľkovo robiť doktorát na Islande,“ predstavil svoje odvážne plány. V kategórii 2C2 zvíťazila Emma Kristína Smolníková z Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach a v kategórii 2D získala zlato s náskokom takmer siedmich bodov Kristína Čierna zo Strednej umeleckej školy v Trenčíne.

Podpredsedníčka Slovenskej komisie Olympiády v anglickom jazyku, PhDr. Eva Žitná, ocenila pripravenosť súťažiacich, ktorí sú podľa jej slov z roka na rok lepší. „Žiaci sa v jazykových kompetenciách neustále zlepšujú. Konečné výsledky boli veľmi tesné, často rozhodovali desatiny bodu,“ povedala pre organizáciu IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. „Žiaci sú výborní v ústnom prejave, počúvaní a čítaní s porozumením. Malé rezervy sú v gramatike a slovnej zásobe. Keby sme žiakov vyberali len na základe ústnej časti, nevedeli by sme rozhodnúť. Rozhoduje písomná časť, najmä úroveň slovnej zásoby a ovládanie gramatiky a jazykových štruktúr,“ dodala na záver.

 

Organizátorom Celoštátneho kola Olympiády v anglickom jazyku bola IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
Výsledkové listiny nájdete na stránke www.olympiady.sk.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov