IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / OLYMPIÁDU V ŠPANIELSKOM JAZYKU OVLÁDLI DIEVČATÁ

OLYMPIÁDU V ŠPANIELSKOM JAZYKU OVLÁDLI DIEVČATÁ

11. 3. 2016

Na celoštátnom kole Olympiády v španielskom jazyku sa v tomto školskom roku stretlo 28 súťažiacich v štyroch kategóriách. Medzi 21 dievčat sa do finálovej zostavy prebojovalo len sedem chlapcov.

V poradí 26. ročník celoštátneho kola Olympiády v španielskom jazyku priviedol do Bratislavy žiakov z celého Slovenska. Po neformálnom, kultúrno-gastronomickom programe, si v stredu 9. marca 2016 porovnali svoje vedomosti a zručnosti zo španielčiny v priestoroch Jazykovej školy na bratislavských Palisádach. V kategórii A sa najviac darilo Lucii Krupčiakovej z Gymnázia J. Hronca v Bratislave, ktorá získala zlatú medailu. Druhé miesto obsadila Júlia Schönfeldová z Gymnázia, Park mládeže 5, v Košiciach a bronz sa podarilo vybojovať jedinému chlapcovi z kategórie – Dávidovi Šiškovi z Gymnázia Hansa Selyeho v Komárne.

1

Víťazi A kategórie, zľava Lucia Krupčiaková (1. miesto), Júlia Schonfeldová (2. miesto) a Dávid Šiška (3. miesto)  

V kategórii B najviac bodov získala Veronika Nagyová z Gymnázia J. Hronca v Bratislave, o pol boda menej a striebornú medailu dostala Paulína Podskubová z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne a tretiu priečku so stratou len jedného boda oproti víťazke obsadila Veronika Sovičová z Gymnázia J. Hollého v Trnave.

V kategórii C sa z víťazstva tešila Lucia Hromadová z Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi, ktorá má doma už dve zlaté medaily z minulých ročníkov. „Mala som zo súťaže veľký stres, lebo mnoho ľudí už odo mňa veľa očakávalo. Som ale nesmierne šťastná, že sa mi to opäť podarilo, pretože toto je posledný rok, čo som tu, tak som ho chcela pekne zakončiť,“ priznala maturantka. Lucia dokonca získala suverénne najviac bodov zo všetkých 28 súťažiacich – k plnému počtu jej chýbalo iba 1 a pol boda. Striebornú medailu si odniesla Veronika Čepčányová z Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine a bronz putoval do rúk Pavla Kramára z Gymnázia, Párovská 1, v Nitre.

3

Víťazi C kategórie, zľava Lucia Hromadová (1. miesto), Veronika Čepčányová (2. miesto) a Pavol Kramár (3. miesto)

 

V kategórii D súťažilo dokopy sedem gymnazistov. Najviac sa darilo Barbore Rybárovej z Bilingválneho gymnázia v Žiline, ktorá si z Bratislavy odniesla zlato. Striebornú medailu získal Róbert Selvek z Gymnázia, Park mládeže 5, v Košiciach a na tretiu priečku nastúpila Sarah Hahn z Gymnázia M. Kováča v Banskej Bystrici.

4

Víťazi D kategórie, zľava Barbora Rybárová (1. miesto), Róbert Selvek (2. miesto) a Sarah Hahn (3. miesto)

 

Súťažiacich tento rok potrápila gramatika, no podľa slov predsedu Celoštátnej komisie Olympiády v španielskom jazyku, PaedDr. Petra Gschwenga, je často problémom aj ústna časť. „Na písomnú časť majú súťažiaci viac času, môžu sa na ňu sústrediť, nemusia reagovať hneď, no ústna časť je určite komplikovanejšia. Možno to nie je najťažšia časť, ale z hľadiska hodnotenia sa práve tu dá odobrať najviac bodov, respektíve, urobiť rozdiel medzi žiakmi,“ prezradil pre organizáciu IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Organizátorom Celoštátneho kola Olympiády v španielskom jazyku bola IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov