IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / PRIHLASOVANIE NA CELOŠTÁTNE KOLO ChO

PRIHLASOVANIE NA CELOŠTÁTNE KOLO CHEMICKEJ OLYMPIÁDY

11. 2. 2016

 Spustili sme prihlasovanie na celoštátne kolo Chemickej olympiády, ktoré sa uskutoční v dňoch 3. – 6. 3. 2016 na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici.    

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov