IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / PRIHLASOVANIE NA CK OĽP

PRIHLASOVANIE NA CK OĽP

26. 2. 2013

Od dnes sa môžete prihlasovať na celoštátne kolo Olympiády ľudských práv. Zverejnili sme pozvánku a pokyny na CK OĽP, plánovaný termín 20. – 22. 3. 2013, Liptovský Ján a okolie. Pozvánku a pokyny spolu s návodom na prihlasovanie nájdete na webovej stránke IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Olympiáda ľudských práv / 15. ročník OĽP, 2012/2013 / Celoštátne kolo.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov