IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / PROPOZÍCIE K TURNAJU MLADÝCH FYZIKOV

PROPOZÍCIE K TURNAJU MLADÝCH FYZIKOV

18. 10. 2013

Zverejnili sme Propozície k 22. ročníku TMF, v ktorých nájdete zadania súťažných úloh v slovenskom a anglickom jazyku, pravidlá súťaže a dôležité termíny v školskom roku 2013/2014.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov