IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Predĺžili sme termín uzávierky prihlášok na Semináre geografia, fyzika

TERMÍN UZÁVIERKY PRIHLÁŠOK NA ODBORNÉ SEMINÁRE GEOGRAFIA A FYZIKA JE PREDĹŽENÝ

24. 5. 2011

Predlžujeme termín uzavierky prihlášok na odborné semináre geografia a fyzika. Prihlášky je potrebné poslať najneskôr do 26. 5. 2011. Prihlášky budeme prijímať len do naplnenia kapacity miestností, v ktorých sa budú konať jednotlivé semináre.

Ďalšie informácie o seminároch nájdete v časti o projekte „Talent v akcii“.

 

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov