IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / SLOVENSKÍ CHEMICI POCESTUJÚ NA MEDZINÁRODNÚ OLYMPIÁDU DO GRUZÍNSKA

SLOVENSKÍ CHEMICI POCESTUJÚ NA MEDZINÁRODNÚ OLYMPIÁDU DO GRUZÍNSKA

8. 3. 2016

Celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží tento rok odštartovali súťažou chemikov. V dňoch 3. – 6. marca 2016 si na pôde Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zmeralo sily 47 žiačok a žiakov v dvoch kategóriách. Zlaté medaily putovali do Trnavy a Košíc.

V poradí už 52. ročník celoštátneho kola Chemickej olympiády priviedol do Banskej Bystrice ostrieľaných súťažiacich aj nováčikov. V kategórii EF minuloročné zlato obhájil Adam Palenčár zo Strednej zdravotnej školy, Moyzesova 17 v Košiciach, ktorý nás v roku 2015 reprezentoval aj na Grand Prix Chimique vo Švajčiarsku. „Porovnávať našu súťaž so svetovou je ťažké. Úlohy boli postavené inak a boli prispôsobené švajčiarskym pomerom. My na Slovensku sme inak vybavení, na súťažiach sa nestretávame s takými prístrojmi, s akými som pracoval tam. Nebol som zvyknutý na také podmienky,“ porovnal súťaže maturant Adam, ktorý by rád študoval farmáciu. Striebornú medailu v kategórii EF získal Ondrej Hruška zo Strednej priemyselnej školy S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici a bronz putoval do rúk Nikoly Šoltýsovej zo Strednej odbornej školy, Štefánikova 39 vo Svite. Tá zo získaného kovu neskrývala nadšenie, keďže si oproti minulému roku polepšila o celých desať priečok. „Je to úžasné. Keď som sem išla, robila som si žarty, že si idem po medailu. A nakoniec to tak aj skončilo,“ prezradila po oceňovaní so slzami v očiach.

1

(Víťazi Celoštátneho kola Chemickej olympiády, kategória EF: Nikola Šoltýsová - 3. miesto Ondrej Hruška (vľavo) - 2. miesto, Adam Palenčár (vpravo) - 1.miesto)

V kategórii A súťažilo 26 gymnazistov. Najviac sa darilo Jakubovi Obuchovi z Gymnázia J. Hollého v Trnave, ktorý k minuloročnému zlatu z Medzinárodnej chemickej olympiády v Azerbajdžane pridal v tomto roku zlato aj zo Slovenska. Víťazstvo však nebral ako samozrejmosť. „Nebol som si úplne istý, ako som dopadol. Najmä po diskusii s autormi úloh to nevyzeralo úplne najlepšie, takže som bol aj trochu prekvapený,“ povedal pre organizáciu IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Striebro a bronz smerovali do Prievidze – druhý Adam Svítok aj tretí umiestnený Matúš Drexler sú spolužiaci z Gymnázia V. B. Nedožerského.

2

(Víťazi Celoštátneho kola Chemickej olympiády, kategória A: Matúš Drexler (vľavo) - 3. miesto, Adam Svítok (vpravo) - 2. miesto, Jakub Obuch (v strede) - 1.miesto)

Trojica víťazov sa spolu s ďalšími deviatimi najlepšími riešiteľmi A kategórie zúčastní výberového a praktického sústredenia, po ktorých sa určí definitívne zloženie tímu na Medzinárodnú chemickú olympiádu. Tá sa tento rok bude konať v termíne 23. 7. – 1. 8. 2016 v Tbilisi v Gruzínsku. „Úlohy na Medzinárodnej chemickej olympiáde idú s náročnosťou ešte ďalej a ich riešenie by riadne potrápilo aj študentov chémie na vysokých školách. Úspech bude vyžadovať okrem talentu kus tvrdej prípravy. Budú im v tom už tradične pomáhať učitelia z našich špičkových vysokých škôl v chémii – Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,“ prezradil predseda Slovenskej komisie Chemickej olympiády, doc. RNDr. Martin Putala, PhD.

Celoštátne kolo Chemickej olympiády sa konalo pod záštitou rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. Univerzita Mateja Bela udelila aj špeciálnu cenu – Cenu dekanky FPV UMB – v kategórii EF pre Patrika Humaja zo Spojenej školy, Rastislavova 332 v Novákoch a v kategórii A pre Filipa Čermáka z Gymnázia na Golianovej 68 v Nitre.

Organizátorom Celoštátneho kola Chemickej olympiády bola IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov