IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Seminár z biológie v Liptovskom Mikuláši

Seminár z biológie v Liptovskom Mikuláši

8. 9. 2009

V rámci projektu „Talent v akcii“, ktorý je podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, organizuje IUVENTA v Liptovskom Mikuláši (17. 9. 2009) odborný seminár z biológie. Podrobnejšie informacie a pokyny o seminari sú uvedené v letáku.

Plánovaný 2. seminár v Nitre sa uskutocni v oktobri 2009. 

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov