IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / TALNET - PRÍLEŽITOSŤ PRE TALENTOVANÉ DETI A MLÁDEŽ

TALNET - PRÍLEŽITOSŤ PRE TALENTOVANÉ DETI A MLÁDEŽ

20. 7. 2011

Pre talenty, ktoré sú v odbore prírodných vied ďalej ako ich rovesníci v škole, vyžadujú si individuálny prístup a majú zájem o kontakt s ľuďmi rovnaného zamerania, pripravil projekt Talnet opäť niekoľko noviniek.

Do 24. 9. 2011 sa môžu prihlásiť do niektorej z aktivít, ktorá im umožní rozšírenie si vlastného obzoru, voľbu prístupu a možnosť klásť otázky, na ktoré nenachádzajú u svojich učiteľov z rôznych dôvodov odpoveď. Talnet ponúka účasť v 28 online kurzoch (T- kurzoch), ktoré môžu záujemcovia študovať podľa svojich časových možností, v odboroch, ktoré si sami zvolia a v ktorých môžu využiť potenciál expertov – inštruktorov, ktorí sa tešia na zvedavé otázky. Účastníci T- kurzov si môžu ďalej vybrať z ponuky T- exkurzií, sústredení, môžu sa zúčastniť medzinárodných aktivít aj špeciálnych workshopov Light designu pripraveného v spolupráci s Inštitútom intermédií při ČVUT.

T- kurzy sú určené pre mládež vo veku 13 – 19 rokov, ale prihlásiť sa môžu aj mladšie nadané deti. Aktivity sú pripravené tak, že okrem odborných vedomostí majú účastníci možnosť pracovať na rozvoji ďalších stránok svojej osobnosti. Pri diskusiách a obhajobách seminárnych prác uplatnia schopnosť vyjadrovania sa. Prosemináre sú zamerané na kritické myslenie a vedenie diskusie a na sústredeniach je možné rozvinúť prezentačné schopnosti. Tiež je pripravená séria testov osobností a možnosť poradenstva so skúsenými psychológmi.

Do niektorých aktivít je možné sa prihlásit aj bez účasti v T- kurzoch. Pri veľkom záujme však majú prednost študujúci z kurzov. Viac informácií a prihlášku nájdete na www.talnet.cz


späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov