IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / TÉMY ESEJÍ, CK 14. ROCNÍK OLP

TÉMY ESEJÍ, CK 14. ROČNÍK OLP

6. 2. 2012

Zverejnili sme témy esejí pre celoštátne kolo 14. ročníka Olympiády ľudských práv. Spolu s pokynmi ich najdete na http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP/14-rocnik-OLP-2011-2012/Celostatne-kolo.alej, v casti IUVENTA/Olympiády/Olympiády a súťaže/Olympiáda ľudských práv/14. ročník OĽP, 2011/2012/Celoštátne kolo.





späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov