IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / ÚLOHY A RIEŠENIA BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

ÚLOHY A RIEŠENIA BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

16. 5. 2011

Zverejnili sme ďalšie úlohy a riešenia 45. ročníka Biologickej olympiády, konkrétne úlohy a riešenia obvodného kola kategórie E a krajského kola kategórie C.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov