IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / ÚLOHY A RIEŠENIA GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

ÚLOHY A RIEŠENIA GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

16. 5. 2011

Boli doplnené úlohy a riešenia 39. ročníka Geografickej olympiády, konkrétne úlohy a riešenia celoštátneho kola pre kategórie E, F a G. K dispozícii sú tak všetky úlohy a riešenia 39. ročníka Geografickej olympiády.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov