IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / ÚSPECHY SLOVENSKÝCH ŽIAKOV NA MEDZINÁRODNÝCH OLYMPIÁDACH

ÚSPECHY SLOVENSKÝCH ŽIAKOV

15. 10. 2015

Zverejnili sme Úspechy slovenských žiakov na medzinárodných predmetových olympiádach a postupových súťažiach v školskom roku 2014/2015.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov