IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / ZMENA TERMÍNU OKRESNÉHO KOLA CHO, KAT. D

ZMENA TERMÍNU OKRESNÉHO KOLA CHO, KAT. D

12. 3. 2015

Na základe viacerých zásadných pripomienok k zmenenému termínu okresného kola Chemickej olympiády kat. D, SK ChO rozhodla o návrate k pôvodnému termínu, a to 26. 3. 2015 (štvrtok). Tento termín je uvedený aj v aktuálnej verzii Termínovníka POPS.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov