IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / ZVEREJNILI SME METODICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY DO

METODICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY DO

25. 11. 2010

Zverejnili sme kompletnú verziu Metodicko-organizačných pokynov DO pre školský rok 2010/2011. Upozorňujeme súťažaicich kat. A a B na povinnú prílohu samostanej písomnej práce – CD alebo DVD, ktoré má obsahovať elektronickú verziu práce. Zdôrazňujeme, že otázky z regionálnej histórie sú povinnou súčasťou obvodného kola DO pre kat. C, D, E a F. Prihlášky, výsledkové listiny a vyhodnotenia kôl nájdete na www.olympiady.sk v časti DO, v samostanej časti Tlačivá. Nájdete tu aj vzor žiadosti o vstup do historického archívu. 

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov