IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / ZVEREJNILI SME METODICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY OFJ

METODICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY OFJ

11. 11. 2010

Zverejnili sme Metodicko-organizačné pokyny Olympiády vo francúzskom jazyku pre školský rok 2010/2011. Pokyny nájdete pod Olympiádou vo francúzskom jazyku –  21. ročník v časti Pokyny.

Aktualizované prihlášky, výsledkové listiny, hodnotiace tabuľky a pod. nájdete pod Olympiádou vo francúzskom jazyku –  21. ročník v časti Tlačiváspäť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov